Elek­trilise ukselingi seeria nr 6

Ilma riivi liugkat­teta stan­dardmontaaži jaoks

Saadaval on järgmised vari­andid:

Sinine ühendusplokk

Töövoolulahendus (sinine ühendusplokk)

 • Töövoo­lula­hendus 6-24 V AC/DC
 

Roheline ühendusplokk

Töövoolulahendus koos integreeritud eelkoormuselektroonikaga (roheline ühendusplokk)

 • Töövoo­lula­hendus 8-28 V AC/DC
 • Inte­gree­ritud eelkoormuselekt­roo­nika
 • 100% sis­se­lüli­tuskestus kuni ~350 N eelkoormuse vabastusele

Punane ühendusplokk

Jõudevoolulahendus (punane ühendusplokk)

 • Jõudevoo­lula­hendus 12/24 V DC
 

Hall ühendusplokk

Vahetatav detail mehaanilise vabastusega (hall ühendusplokk)

 • Vahe­tatav detail mehaa­nilise vabastu­sega

Elek­trilise ukselingi seeria nr 6 eelised:

 • Sümmee­triline ehitus võimaldab DIN-vasak- ja DIN-parempoolset pai­gal­dust
 • Väike vorm
 • Regulee­ritav raadiusriiv: 3 mm in 4 ast­mega
 • Suur tööpingeva­hemik tänu topeltpoo­liga tehnikale
 • Kombinee­ritav elekt­roo­nilise jälgimi­sega (elektroma­gne­tilise ühi­lduvuse kaitse) tänu poo­luste kai­t­sega ja bipo­laarse transiildioo­diga ülepinge­kai­tsele
 • Väike arv vari­ante katab kogu nõuete spektri nii alumiinium-, plast- kui ka puit­profiilide osas

Tehnilised andmed

Elek­trilise ukselingi seeria ilma riivi liugkat­teta
Sis­semurdmiskindlus3500 N
Käitus­tempe­ratuur-20 °C kuni +50 °C
Püsikäitustsüklid250 000
Ukse avan­emissuundDIN vasak / DIN parem
Pai­gal­dusasendver­tikaalne / hori­sontaalne
Kon­takti mudelukse­riivi tuvastuskon­tak­tiga (pot­entsiaalivaba ümberlüli­tuskon­takt)
Pai­gal­dusmõõtmed (koos kon­tak­tiga)
K x L x S
64,5 x 15,8 x 25,8 mm

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019