Ukselink tuletõkkeuksele

Ukselingid tuletõkkeuksele on valmi­statud materjalidest, mille sulamis­punkt on üle 1000 °C. Seda linki saab kasutada tuletõkkeustel töövoo­lula­hendu­sega ning koos või ilma eelkoormuselekt­roo­nikata. Tänu ühendusklemmide ülevaat­likule värvili­sele märgistusele saate eri vari­ante ükstei­sest hõlpsalt eri­stada.

Stan­dardmontaaži jaoks

GU tootevali­kust leiate tuletõkkeuksele mõeldud elek­trilise ukselingi ilma riivi liugkat­teta tän­a­päeval veel levinud pai­gal­dusviisile, mis on mõnikord vajalik – isegi kui peate selleks freesima pro­fiili­serva, mis toob kaasa lisatöö, väiksema tiheduse ja energiakao.

Pei­detud montaažiks

Elek­tri­liste tuletõkkelinkide korral pole vaja pro­fiili­serva freesida: pai­gal­damine on kiirem, välimus kenam ja suurem tihedus sää­stab energiat.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019