BKS-NET-i tablootarkvara /
BKS-NET-süs­te­e­mit­arkvara

Soovite jälgida või juh­tida paljusid uksi ühest kohast? Sellisel juhul pakub meie tabloo või BKS-NET-i süs­te­e­mit­arkvara kõike, mida selleks vaja on. Vära­vates, turva­kes­kustes ja hai­g­late õetubades annavad need tooted põhjaliku ülevaate paljudest and­me­test.

BKS-NET-i tabloo

BKS-NET-i tabloo abil saate vaa­data hoone paljude uste olekut. Vas­ta­vate õigu­stega kasutajana saate kõiki uksi mugavalt sõrme abil juh­tida – hiirt ega klavia­tuuri pole vaja.

BKS-NET-süs­te­e­mit­arkvara

Intel­ligentne tarkvara pakub teile arvukalt funkt­sioone ning on sel­lest hooli­mata lihtne käsitseda. Sõlt­umata sel­lest, kas tegemist on BKS-NET-iga ühi­lduvate too­dete või tsentr­aalse uste juhtimise ja visuali­see­rimi­sega.

Siini­kompo­nendid

Võrku ühen­datud süs­teeme on väga lihtne kasutusse võtta – BKS-NET-i siini­kompo­nendid on just selleks välja töötatud. Ühest nupuvajutusest piisab, sest siini osalejate kon­figu­rat­sioon, nt siini adres­see­rimine toimub automaatselt.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019