Läbi­pääsukontroll GEMOS­ access compact

Võrku ühen­datud läbi­pääsukontrollisüs­teem väikeste kuni kes­kmise suu­ru­sega objektide jaoks

GEMOS­ access compact on mõeldud spetsiaalselt väikes­tele kuni kes­kmis­tele rakendus­tele. Tarkvara on GEMOS­ access control­le­rile eel­in­stallitud. Pärast perifeer­sete sead­mete pai­gal­damist ja IP-aadressi sis­e­stamist saate süs­teemi kohe kasutusele võtta. Seadi­stami­seks ja juhtimi­seks võib kasutada suva­list arvutit. Kuna side­stamine toimub GEMOS­ accessi veebiliidese kaudu, pole tarkvara installimine vajalik. GAC ise ja selles salve­statud andmed on turvali­selt arvuti­ruumi kapis või kor­rusejaoturis.

GEMOS­ access compacti eelised:

  • Väike ruumivajadus 1HE
  • Täi­endav tarkvara ei ole nõutav
  • Lihtne kasutuselevõtmine       
  • Suur turvalisus ja töökindlus
  • Võimalik uuendamine täisver­sioo­nile
  • Funkt­sioo­ni­lai­endused ja visuali­see­rimine on võimalik tänu side­stami­sele GEMOSe juhtimissüs­te­e­miga

Võim­su­sandmed ja süs­te­emi­piirid

GEMOS­ access compact
GAC max arv1
GAM max arv32
GAM/siini max arv4 siinilugejate korral
8 kella­and­mete lugemise korral
Samaaeg­sete kasutajate maksimaalne arv
(LAN-kohtvõrgus)
2 (and­mete sis­e­stamine GAC-is pole võimalik)
Kaar­tide maksimaalne arv200
Kaar­tide/isikute maksimaalne arv4
PIN-num­brite/isikute maksimaalne arv4
Isikurühmade max arv32
Uste max arv32
Lugejar­ühmade max arv32
Ajavööndite max arv10
(maksimaalselt 4 ajai­n­tervalli ühe päeva ja ühe ajavööndi kohta)
Kalen­drite maksimaalne arv1
Funkt­sioonide reservee­rimineJah (max 16 eeelmää­ra­tletud funkt­siooni)
Stsenaa­riumipõhised õigused (juurdepääsutase)Jah (max 16 süs­te­emiülest stsenaa­riumi)
Juurdepääsu topelt­ta­kistus (ajali­selt pii­ratud)Jah
Düna­a­milised õigusedEi
EMA sisse-/väljalülit­amineJah (2 ala)
Lif­tide juhtimineJah (ukselits­ents/lift ja korrus)
Visuali­see­rimine / asendi­plaani kuvamineJah

X
Lisateave
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019