Ühendused

Ükski teine süs­teem ei paku teile rohkem ühendusvõima­lusi kui GEMOS­ accessi läbi­pääsukontrollisüs­teem. Selle teeb võimalikuks tarkvara – see põhineb turu juh­tival hoo­ne­hal­dussüs­te­emil GEMOS­.

SE kahepoolse vään­denupuga südamik

Mehhat­roo­nilise süda­mi­ku­seeria SE veebiva­ri­andi saate side­stada GEMOS­ acces­siga raadiosõlmede kaudu Ether­neti või süs­te­emisiini abil.

BKS-i kaugjuhitav patarei­toitel lukk

BKS-i kaugjuhi­tava patarei­toitel luku 2170 / 2171 abil saate GEMOS­ access moo­duli (GAM) kiiresti GEMOS­ acces­siga side­stada.

Eva­kuat­sioo­niuste juhtimine FTNT

GEMOS­ access moo­duli (GAM), eva­kuat­sioo­niuste juhtsüs­teemi FTNT ja paten­tee­ritud BKS-NET-i sii­niga juhite ka uste kee­rukaid funkt­sioone.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019