BKS-i kaugjuhi­ta­vate patarei­toitel lukkude side­stamine

Kontrollitud turvalisus 1- ja 2-tiiva­lis­tele ustele

BKS-i patarei­toitel kaugjuhi­ta­vate lukkudega saate side­stada ühe- või kahe­tiivalised eva­kuat­siooni-, tule- ja suits­utõkkeuksed läbi­pääsukontrolli- või hoo­ne­hal­dussüs­teemi – ilma et ka ole­ma­soleva­tele ustele oleks vaja pai­galdada juht­meid. Need automaatlukud on varu­statud inte­gree­ritud tuule­luku- ja pla­atmuugikontrol­liga. Elek­trili­selt juhi­ta­vatel paa­nika­lukkudel (sundlu­ku­stamise funkt­sioon C) lülitub väl­is­link pärast raadio teel käsu saamist patarei jõul.

BKS-i kaugjuhi­tava patarei­toitel luku eelised:

  • Juht­meid/juht­meül­eminekuid pole vaja
  • Lihtne vahetada: DIN-mõõt­me­tega luku­raam
  • Kaugjuhitav patarei­toitel lukk on automaatselt riivistuv ja ser­ti­fit­s­ee­ritud vas­ta­valt stan­dardi­tele DIN 4102 ja EN 1634 (sobib tule- ja suits­utõkkeks)
  • Koos BKS-i garnituu­ridega ser­ti­fit­s­ee­ritud vas­ta­valt stan­dardi­tele
    EN 179 ja EN 1125
  • Inte­gree­rimine GEMOS­ access moo­duli kaudu

X
Lisateave
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
EN 179: Hoonete metallsulused. Avariiväljapääsu seadmed, mida avab hoobkäepide või surunupp. Nõuded ja katsemeetodidEN 1125: Hoonete metallsulused. Varuväljapääsu seadised, mida avab rõhtkang. Nõuded ja katsemeetodidSaadaval VdS-sertifitseeritud mudelinaLubatud kasutamiseks tule- ja suitsutõkkeustel