Läbi­pääsukontroll GU-BKS Access CSP100 / CSA100

Üksi­kuste jaoks

Ülevaade GU-BKS Access süsteemist
 
 

Juhtimine, RFID-kaardilugeja, PIN-koodi klavia­tuur: kõik, mida uksel läbi­pääsukontrolliks on vaja, on mudelitel GU-BKS Access CSP100 / CSA100 ühen­datud ühes seadmes. Lisaks on vaja vaid toite­ad­apterit. Kõr­gemate turvanõuete korral pai­gal­datakse juhtseade kai­t­stud sis­e­tingimus­tesse ja ühen­datakse välistingimustes oleva lugejaga. Läbi­pääsuõigused pro­grammee­ri­takse mugavalt peaka­ardi või peakoodi abil.

Läbi­pääsukontrolli GU-BKS Access eelised:

  • Lihtne pai­gal­damine
  • Lihtne pro­grammee­rimine peaka­ardi või peakoo­diga
  • Pro­grammee­rimi­seks ei ole tarkvara nõutav    
  • Kaarte saab kus­tutada, ilma, et need füüsili­selt olemas peaksid olema (nt kaardi kaotsiminekul)
  • Seadi­stada saab hulgali­selt erifunkt­sioone (ukse lah­tiolekuajad, hoiatu­salarm, püsiv vaba­stamine jne)

Tehnilised andmed

GU-BKS Access CSP100 / CSA100

Tööpinge

12 V DC

Nomi­naalne voo­lutarve

200 mA

Kasutaja

512

Käitus­tempe­ratuur

-35 °C kuni +65 °C

Aku­stiline signaal

Piezo

Optiline näit

3 LEDi (punane, rohe­line, kollane)

Välise lugeja liides

Wiegand 26 Bit

Sis­endid

5

Väljundid

2 releeväljundit

Mõõtmed

87 x 100 x 31 mm


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019