HTS-i ukse­pakud

Sooju­siso­lat­sioo­niga ukse­pakud

Plastma­terja­list väli­sus­tele

Sooju­siso­lat­sioo­niga ukse­pakke HTS saate kombinee­rida kõigi levinud plast­profiilisüs­te­emidega. Need sobivad nii uuse­hi­tis­tele kui ka renovee­rimi­seks.

Puidust väli­sus­tele

Sooju­siso­lat­sioo­niga ukse­pakke HTS kasutatakse puidust väli­sustel – nii uuse­hi­tistes kui ka renovee­rimisel. Detailid on kohan­datud puit­ele­men­tide eri pai­gal­dussügavus­tele.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019