BKS-lukukorpused

Olgu puit-, teras-, alumiinium-, plast- või klaasuks: laiaulatus­li­kust BKS-pro­grammist leiate te kindlasti oma vajadus­tele sobiva lukukorpuse. Eva­kuat­sioo­niuste paa­nika­lukkude valdkonna turuliid­rina pakume me teile ene­sestmõis­te­ta­valt laia valikut. Seda ka tuletõkkeus­tele mõeldud lukkude ja tarvi­kute osas ning DIN 18251 nõue­tele vas­ta­vate sis­euste ning hoonete väli­suste lukukorpuste osas. Ning kui teil on meie toote või selle kasut­amise osas küsimusi - siis pöörduge lihtsalt meie poole.

Puidust või tera­sest uste jaoks

Teie puit- või ter­a­suste jaoks on saadaval spetsiaalsed lukukorpused koos raami külge kinnit­ami­seks sobivate luku­plaa­tide ja vasturau­dadega. Seda ka erivaldkondade jaoks.

Alumiiniumist või plas­tist uste jaoks

Alumiiniumist või plastma­terja­list kitsa pro­fii­liga ning eri­neva jäi­ku­sega pro­fii­luste jaoks leiate te meie väikese tapikaugu­sega lukkude suurest vali­kust täpselt oma vajadus­tele sobiva luku. Seda ka erinõuete jaoks.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019