Lukukorpused

Puidust või tera­sest uste jaoks

BKS-lukukorpused sobivad suurepära­selt teie puit- või ter­a­sus­tele – seda tänu suurele tapikaugu­sele ja luku ümar­datud otsa­plaa­tidele. Sobivad luku­plaadid ja raami vastu­r­auad ühi­lduvad lukuga veatult. Sellised omadused nagu sis­semurdmiskaitse või sobivus tuletõkke- ja eva­kuat­sioo­nius­tele ning samuti läbi­pääsukontrollisüs­te­emidesse sidu­stamise teo­sta­tavus võimaldavad teil BKS-lukukorpu­seid kasutada puidust või tera­sest ustele väga paljudes valdkondades.

Paa­nikafunkt­sioo­niga lukud – seeria 21

Seeria 21 ühi­ldab endas suur­imat turvali­sust ja funkt­sio­naal­sust. Tänu oma VdS-ser­ti­fikaadile sobivad need lukud eriti hästi sis­semurdmiskai­t­sega ustele. Lisaks sellele vas­tavad need lukud tuletõkke- und eva­kuat­sioo­niuste lukkudele esi­ta­ta­va­tele nõue­tele.

Käsitsi luku­s­ta­tavad süs­te­emid

Turvaline ja soodsa hin­naga: meie käsitsi luku­s­ta­tavad BKS-lukukorpused on teile par­i­maks valikuks paljudes kasutusvaldkondades – seda tänu eri­neva­tele luku­seeria­tele ning samuti nende eri­pära­dele.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019