Mit­me­punkti­lukud

Välis- ja fas­saadius­tele esi­tatakse sis­semurdmiskaitse, tuletõkes­tuse, tiheduse ja käidavuse osas erilisi nõudeid. GU-mul­ti­punktlukud vas­tavad täpselt nen­dele nõudmis­tele: ukse ülemises ja alumises osas paik­nevate täi­endavate lukus­tus­ele­men­tidega ning samuti iga pai­gal­duse eri­pärale sobivate individuaal­sete lahendu­stega – käsitsi luku­s­ta­ta­va­test mudeli­test kuni paa­nikafunkt­sioo­niga automaatlu­kuni.

BKSremote BTC

Meie kaubavalik on täie­nenud uste elekt­roo­nilise kai­t­sega, mis on nutikas kombi­nat­s­ioon akuga koodi­si­s­e­stamise nupus­ti­kust ning raadio­side teel töö­ta­vast KE-süda­mi­kust või KE-lukust. Need komplektid sobivad eriti hästi järelpai­gal­du­seks.

Puidust või tera­sest ustele

Puidust või tera­sest uste turvalisus: suur tapikaugus, luku lamedad puidu sisse süvi­statud otsa­plaadid ning samuti tuletõkes­tusomadu­stega mul­ti­punktlukud võimaldavad teil siin leida oma nõudmis­tele sobiva turvalise lahenduse.

Alumiiniumist või plastma­terja­list pro­fii­luste jaoks

Alumiiniumist või plastma­terja­list väli­sus­tele mõeldud GU-mul­ti­punktlukkude näol on teie käsutuses selle valdkonna täius­likult sobivad lahendused: seda tänu lukkude eri­la­hendus­tele ning alumiiniumist või PVC-st valmi­statud kits­as­tele ustele sobivate tapikauguste ja lingikõrgus­tele.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019