Uksegarnituurid

Olgu tegu puit-, teras-, alumiinium- või plastuk­sega: BKS-i ulatus­li­kust tootevali­kust leiate kindlasti enda jaoks sobiva uksegarnituuri. Eva­kuat­sioo­niuste paa­nika­lukkude turuliid­rina pakume loomulikult ka laia valikud poome ja paa­nikapoome, mis on koo­skõlas stan­dar­diga EN 1125. Samuti turva­garnituure kõrgete turvanõuete täitmi­seks kor­te­rite või hoonete väli­sustel. Kui teil tekib küsimusi meie too­dete või nende kasut­amise kohta, küsige meilt.

Puidust või tera­sest ustele

Puit- või ter­a­sus­tele saate spetsiaalsed uksegarnituurid – rosetid, pikad ja lühi­k­esed sildid – eri­nevate peali­spindadega. Tänu sel­lis­tele omadus­tele nagu sis­semurdmiskaitse ja sobivus tuletõkke- ja eva­kuat­sioo­nius­tele on BKS-i uksegarnituurid mit­mekülgselt kasuta­tavad.

Alumiiniumist või plas­tist uste jaoks

BKS-i selle valdkonna uksegarnituurid on mõeldud spetsiaalselt alumiiniumist või plastma­terja­list pro­fii­lus­tele: pakume kits­as­tele, eri jäi­ku­sega pro­fiilidele laia valikut – soovi korral ka täi­endavate nõuete jaoks nagu sis­semurdmiskaitse või sobivus tuletõkke- ja eva­kuat­sioo­nius­tele.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019