Ukse­hinged

objekti-, maja- ja kõrval­sis­sekäigu ustele

Ukse disainis mängib olu­list rolli ukse kon­strukt­sioon ja seega ka valitud ukse­hinge kuju. GU pakub ukse­hingede lahendusi alates pei­detud hin­gest kuni eri­nevate peali­spindadega toruhinge­deni.

Toruhing objekti- ja majae­hituse jaoks

Tänu vaid 22 mm toruhinge läbimõõdule vastab toruhing GU R 816 3D kõrge­imaitele funkt­sio­naal­suse ja disaini nõue­tele. Sobib kvali­teet­sete plas­ti­kuste jaoks kaaluga kuni 160 kg objekti- ja majae­hituses.

Suudab ohutult vastu pidada suur­tele koormus­tele

Kontrollituna vas­ta­valt stan­dardile DIN EN 1935, kuni kõr­gema ukse­hingede klassini 14, pakuvad pealekruvi­tavad GU G 81x-seeria hinged optimaalset funkt­sio­naal­sust plas­ti­kustel kaaluga kuni 160 kg.

Pei­detud ukse­hinge tehno­loogia

Innova­tiivne tehnika innova­tiivse disaini jaoks – pei­detult pai­gal­datav GU C 616-18 FD 3D CONCEALED võimaldab kaasaegsed sirgejoone­list disaini puitustel, ilma ukse­serva sis­selõiketa.

Ohutus ja disain suurepärases koo­skõlas

Kasuta­tavad eri­nevatel puituste sulgesüs­te­emidel, GU-ukse­hinged GU M 516 3D ja GU M 416 3D pakuvad suuremat sis­semurdmiskai­tset ja elegantset välimust.

Kiiresti pai­gal­datav

Seeria GU D 312, GU D 21x ja GU D1xx ukse­hinged on spetsiaalselt välja töötatud ka väikese ülekat­te­servaga puitus­tele.

Fili­graanne tugevus

Hinged GU A 316 3D ja GU A 312 3D on univer­saalselt kasuta­tavad metalluste jaoks objetki- ja majae­hituses. Need pakuvad suuremat sis­semurdmiskai­tset ja omavad kuni 3 tärni SKG-ser­ti­fikaati.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019