GU G 81x-seeria – pealekruvi­tavad hinged

Suudab ohutult vastu pidada suur­tele koormus­tele

Kontrollituna vas­ta­valt stan­dardile DIN EN 1935, kuni kõr­gema ukse­hingede klassini 14, pakuvad pealekruvi­tavad GU G 81x-seeria hinged optimaalset funkt­sio­naal­sust plas­ti­kustel kaaluga kuni 160 kg.

Saadaval on järgmised vari­andid:

GU G 816 F 100 – kuni 160 kg

GU G 816 F 100 – kuni 160 kg

 • Koormu­s­ta­luvus kuni 160 kg, olenevalt
  pro­fiili kon­strukt­sioo­nist
 • Valikulised kinnitusvõimalused GU-silla või täi­endavate tiiva tugik­lemmide abil

GU G 812 F 100 – kuni 120 kg

GU G 812 F 100 – kuni 120 kg

 • Koormu­s­ta­luvus kuni 120 kg, olenevalt
  pro­fiili kon­strukt­sioo­nist
 • Valikulised kinnitusvõimalused GU-silla või täi­endavate tiiva tugik­lemmide abil

GU G 810 F 100 – kuni 100 kg

GU G 810 F 100 – kuni 100 kg

 • Koormu­s­ta­luvus kuni 100 kg, olenevalt
  pro­fiili kon­strukt­sioo­nist
 • Saadaval ka kits­aste tiiva- või raami­profiilide jaoks

Ülevaade eelis­test

 • Hinge tihvt korro­sioo­nik­indlast kara­s­tatud tera­sest
 • Stan­dardmudel varu­statud saele vastu­pidava tihv­tiga
 • Suurem sis­semurdmmiskaitse, SKG-ser­ti­fikaat (2 tärni)
 • CE-ser­ti­fikaat vas­ta­valt stan­dardile EN 1935 kõrge­imas ukse­hingede klassis, kasutatav eva­kuat­siooni- ja pää­se­teede ustel
 • Suure surve­ta­luvu­sega, ukse­hinge klass 14, 160 kg koormu­s­ta­luvus
 • Sama puu­ravade pai­gutus mudelitel GU G 816 F 100 ja GU 812 F 100
 • Saadaval eri­nevad vari­andid kits­aste tiiva- või raami­profiilide jaoks

Toote omadused

 • Kiire, hooldussõbralik üheini­mese-pai­galdus
 • 3D-regulee­rimine pai­gal­datud uksel vaid ühe töör­iista abil, ilma ele­menti vaba­sta­mata
 • Lihtne töötlemine, vajalik vaid 1 puuri läbimõõt
 • Lineaarne külje seadi­stamine
 • Tugev­datud turva­tihvt
 • Hinge osad alumiiniumist
 • Tihvti osad korro­sioo­nik­indlast tera­sest
 • Hooldusvabad laagrid
 • DIN L / DIN R, kasutatav väljas ja sees
 • Tiiva­hinge paksus 100 mm

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
CE-märgistus