GU M 516 3D ja GU M 416 3D – sis­sefree­si­tavad hinged

Ohutus ja disain suurepärases koo­skõlas

Kasuta­tavad eri­nevatel puituste sulgesüs­te­emidel, GU-ukse­hinged
GU M 516 3D ja GU M 416 3D pakuvad suuremat sis­semurdmiskai­tset ja elegantset välimust.

Saadaval on järgmised vari­andid:

GU M 516 3D – elegantne roostevabast terasest toruhing

GU M 516 3D – elegantne roostevabast terasest toruhing

 • Toruhing ja telje­tihvt roost­eva­bast tera­sest
 • Suur sis­semurdmiskaitse, kasutatav süs­teemi testide jaoks vas­ta­valt stan­dardile DIN EN 1627 ff./ RC 3

GU M 416 3D – erinevat värvi pealelükatavad hülsid

GU M 416 3D – erinevat värvi pealelükatavad hülsid

 • Saadaval eri­nevat värvi peal­e­lüka­tavad hülsid
 • Kontrollitud süs­teemi testides kuni vastu­pidavus­klassini RC 2

Ülevaade eelis­test

 • Suurem sis­semurdmiskaitse
 • CE-ser­ti­fikaat vas­ta­valt stan­dardile EN 1935, kasutatav eva­kuat­siooni- ja pää­se­teede ustel
 • Kiiresti ja mugavalt, ükstei­sest sõlt­umatult kolmes suunas regulee­ritav
 • Stabiilne hinge asend ukse­hingede regulee­rimise ajal ja selle järel
 • Eraldi tihendisoonega kasuta­tavad pea kõikidel sulgesüs­te­emidel

Toote omadused

 • Sujuv, ükstei­sest sõlt­umatu 3D-regulee­rimine
 • Hinge torude vahe­kaugus jääb samaks pärast regulee­rimist
 • Kasutatav väikese ülekat­te­servaga ukse­suluse süs­te­emidel, ilma tihendi­pinda katke­sta­mata
 • Surve­ta­luvus kuni 160 kg
 • CE-ser­ti­fikaa­diga
 • Hooldusvabad laagrid
 • Saadaval eepai­gal­datuna mudelil DIN L ja DIN R
 • Kasutatav väljas ja sees

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
CE-märgistus