GU R 816 3D – toruhing

Toruhing objekti- ja majae­hituse jaoks

Tänu vaid 22 mm toruhinge läbimõõdule vastab toruhing GU R 816 3D kõrge­imaitele funkt­sio­naal­suse ja disaini nõue­tele. Sobib kvali­teet­sete plas­ti­kuste jaoks kaaluga kuni 160 kg objekti- ja majae­hituses.

Ülevaade eelis­test

 • Sale ja ümar – toruhinge läbimõõt vaid 22 mm – kvali­teet­sete plas­ti­kuste jaoks objekti- ja majae­hituses
 • Suurem sis­semurdmmiskaitse, SKG-ser­ti­fikaat (2 tärni)
 • CE-ser­ti­fikaat vas­ta­valt stan­dardile EN 1935 kõrge­imas ukse­hingede klassis, kasutatav eva­kuat­siooni- ja pää­se­teede ustel
 • Suure surve­ta­luvu­sega, ukse­hinge klass 14, 160 kg koormu­s­ta­luvus
 • Läbiv kruviava, ilma tihendu­spinda katke­sta­mata
 • Valikulised kinnitusvõimalused kinnitusklambri või kinnitus­plaadi abil, ilma tihendu­spinda katke­sta­mata

Toote omadused

 • Kiire, hooldussõbralik üheini­mese-pai­galdus
 • Kiiresti ja mugavalt kolmes suunas seadi­statav
 • Külje seadi­stamisel ei toimu rulli nihkumist
 • Suurem sis­semurdmmiskaitse, SKG-ser­ti­fikaat
 • Tugev­datud turva­tihvt
 • Valikulised kinnitu­starvikud
 • Koormu­s­ta­luvus kuni 160 kg, olenevalt pro­fiili kon­strukt­sioo­nist
 • Hinge osad alumiiniumist
 • Tihvti osad korro­sioo­nik­indlast tera­sest
 • DIN L / DIN R, kasutatav väljas ja sees
 • Ühi­ldub paljude PVC-süs­te­emidega
 • Hooldusvabad laagrid

X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
CE-märgistus