Pei­detud ukse­sulgurid

Sobivad kõige kõr­gemate estee­ti­liste nõudmiste puhul sise­ruumides: pei­detud ukse­sulgurid pai­gal­datakse ukselehe sisse ning täidavad tänu sellele kõrge­imaid estee­tilisi nõudmisi disaini ja funkt­sio­naal­suse osas. Kõik GU pei­detud ukse­sulgurid sobivad kasut­ami­seks DIN-vas­akpool­setel ja DIN-parempool­setel ustel ning nende pai­galdus on lihtne ja tõhus.

Saadaval on järgmised vari­andid:

Peidetud uksesulgurid – VTS 73x

Peidetud uksesulgurid – VTS 73x Nähta­matult ukselehe sisse pai­gal­datuna jäävad sulgurid ja juhtsiinid suletud ukse puhul varjatuks.

Valts-uksesulgur

Valts-uksesulgur Ver­tikaalne, uksevaltsi inte­gree­ritud, ühe­tiiva­liste ümar-, lame- ja ter­avkaa­ruste jaoks sise­ruumides.

Pei­detud ukse­sulgu­rite ülevaade:

MudelVTSValts-ukse­sulgur 

735

2024
Kasut­amine   

Ühe­tiivaline lihtuks

Kahe­tiivaline paa­risuks

Suitsu- ja tuletõkkeuksed

Maksimaalne tiiva laius (mm)

12509001000

Minimaalne ukselehe paksus (mm)

403040

Maksimaalne ukse kaal (kg)

15080140

Seadistusfunkt­sioonid

Sulgemisjõu klassid EN 1154 järgi

3-51-22-3

Sulgemiskiirus

Ukse lõputõmme

Mehaa­niline avamis­summutus


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
CE-märgistusLubatud kasutamiseks tule- ja suitsutõkkeustelSobib barjäärivabaks ehituseks vastavalt standardile DIN 18040