Ukse­tarvikud

Ärge jätke midagi juhuse hooleks, ka mitte tarvi­kute valikut. GU pakub teile laia valikut eri liiki tarvi­ku­test, mille abil saate valmi­stada ja pai­galdada uksi ning uksegarnituure.

Tihendussüs­te­emid

GU ukse­tihendite ja pai­gal­dusüh­enduste abil saavutate ukse ühendusvuu­kide täpse sobivuse. Loomulikult koos pädeva nõu­stami­sega vas­ta­valt keh­tiva­tele soovitus­tele ja ees­kirjadele.

Ehituskeemia

Siit leiate arvukalt ehituskeemiatoo­teid, mida on vaja akende ja uste tootmi­seks, mon­tee­rimi­seks, tihendami­seks ja hool­dami­seks. Peale selle palju artik­leid energi­as­ääst­likkuse tõstmi­seks, nt iso­lat­sioonid, tihendid ja teibid.

Ukse­tihendid

Energi­as­ääst­likkuse eeldu­seks on tihendamine: sel­lest tulenevalt pakub GU-grupp teile eri­nevate pro­fii­ligeomee­triate jaoks uusima põlvkonna tihendi­profiile.

Kinnitu­starvikud

GU pakub laia valikut moodsat kinnitu­stehnikat. Siia kuuluvad mitmed ühendusla­hendused, mis sobivad laiale kasutu­sa­lade skaalale. Kõik vastab keh­tiva­tele nõue­tele ja kontrollimis­tele.

Laskuvad ukse­pakud

GU-grupi automaat­sete ukse­tihendite abil tagate te täius­liku iso­lat­siooni ukse ja põranda vahel kai­t­seks tõm­betuule, putukate, tolmu ning samuti mus­tuse vastu. Need ukse­tihendid sobivad nii plast-, puit- kui ka alumiiniumus­tele.

Klaasimi­starvikud

GU-klaasimi­starvikud võimaldavad klaasi­moo­dulite nõue­te­ko­hast montaaži ka rasketes tingimustes. Esi­teks tänu hoolikalt valitud ja kontrollitud materjalidele, teisalt tänu laiale tootevalikule.


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019