Laskuvad ukse­pakud

GU-grupi automaatseid ukse­tihendeid võite te kasutada nii puit-, alumiinium- kui ka plastuste jaoks. Need pakuvad täius­likku iso­lat­siooni ukse ja põranda vahel kai­t­seks tõm­betuule, putukate, tolmu ning samuti mus­tuse vastu. Tänu kahe­kordsele seadistus­mehha­nis­mile saate te GU-automaatse ukse­tihendi abil tihendada kuni 13 mm laiust vahet ukse ja põranda vahel.

Te tun­nete huvi meie automaat­sete ukse­tihendite tootevaliku vastu? Palun pöörduge küsimu­stega meie poole – me nõu­s­tame teid meelsasti!


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019