Ukse­tihendid

Puidust välis- ja sis­eus­tele

Energi­as­ääst­likkuse ja tervis­liku ruumik­liima eeldu­seks on tihendamine: sel­lest tulenevalt pakub GU-grupp teile eri­nevate pro­fii­ligeomee­triate jaoks uusima põlvkonna tihendi­profiile. Näiteks tiivavoldi­tihendeid koos ja ilma nöörita või keevi­ta­ta­vaid tihendeid. Ava­raamide, üleulatuste, otsa­plaa­tide-, klaaside, renovee­rimis- ja vooliktihendid täiu­s­tavad GU tihendivalikut.

Te tun­nete huvi meie ukse­tihendite tootevaliku vastu? Palun pöörduge küsimu­stega meie poole – me nõu­s­tame teid meelsasti!


X
Ettevõtet tutvustav film
Ettevõtet tutvustav film
Keel: estnisch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019