Στη διεύθυνση service.g-u.com θα βρείτε τις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση με τα στοιχεία πρόσβασης.

service.g-u.com

Εγγραφή

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις υπηρεσίες μας; Εγγραφείτε στη διεύθυνση

service.g-u.com

Συστήματα διαχείρισης κτιρίων

Με ένα σύστημα διαχείρισης κτιρίων συνδυάζετε αποτελεσματικά και έξυπνα μεταξύ τους διάφορα συστήματα και εγκαταστάσεις ασφαλείας, επικοινωνιών και ενημέρωσης. Με τα συστήματα διαχείρισης κτιρίων ανεξάρτητου κατασκευαστή μπορείτε να συνδέετε έναν μεγάλο αριθμό συστημάτων και επομένως να παρέχετε στους πελάτες σας έναν μεγάλο βαθμό ελευθερίας επιλογής, ευελιξίας και προστασίας της επένδυσης.

Σύστημα διαχείρισης κτιρίων GEMOS­

Περισσότερες από 400 διασυνδέσεις επικοινωνίας και περισσότερες από 500 εκτελεσμένες εγκαταστάσεις: Με το GEMOS­, ηγέτη στην αγορά και στην τεχνολογία, αποκτάτε ένα σύστημα διαχείρισης κτιρίων, το οποίο ενσωματώνει όλες τις τεχνικές διατάξεις κάτω από μία, εύχρηστη επιφάνεια διασύνδεσης.


X
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019