Στη διεύθυνση service.g-u.com θα βρείτε τις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση με τα στοιχεία πρόσβασης.

service.g-u.com

Εγγραφή

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις υπηρεσίες μας; Εγγραφείτε στη διεύθυνση

service.g-u.com

Γενικοί όροι συναλλαγών

Οι γενικοί όροι συναλλαγών της εταιρείας μας είναι διαθέσιμοι σε μορφή PDF για λήψη:

Γ.Ο.Σ. Γερμανία

γερμανικά

αγγλικά

γαλλικά

Gretsch­-Unitas GmbH Bau­be­schläge 

BKS GmbH

GU Automatic GmbH

GU Service GmbH & Co. KG

ela-soft GmbH

Γ.Ο.Σ. Γαλλία

γαλλικά

Ferco S.A.S

Γ.Ο.Σ. Ελλάδα

ελληνικά

GU Hellas A.E.

Γ.Ο.Σ. Μεγ. Βρετανία

αγγλικά

Gretsch­-Unitas Ltd

Γ.Ο.Σ. Ιταλία

ιταλικά

Gretsch­-Unitas Italia S.r.l.

Γ.Ο.Σ. Κροατία

κροατικά

GU d.o.o.

Γ.Ο.Σ. Ολλανδία

ολλανδικά

GU-Neder­land B.V.

Γ.Ο.Σ. Αυστρία

γερμανικά

GU Baubeschläge Aus­tria GmbH

Γ.Ο.Σ. Πολωνία

πολωνικά

G-U Polska Sp. z o.o.

Γ.Ο.Σ. Πορτογαλία

πορτογαλικά

CRUZFER Rep­re­sentações,
Mate­riais e Fer­ra­gens, Lda.

Γ.Ο.Σ. Ρουμανία

ρουμανικά

G-U Ferrom Com. S.R.L.

Γ.Ο.Σ. Ελβετία

γερμανικά

Gretsch­-Unitas AG

Γ.Ο.Σ. Σερβία

σερβικά

GU-BKS doo Beo­grad

Γ.Ο.Σ. Σλοβακία

σλοβακικά

GU-Slovensko s.r.o.

Γ.Ο.Σ. Τσεχία

τσεχικά

GU-stavební kování CZ spol. s.r.o.

Γ.Ο.Σ. Ουγγαρία

ουγγαρέζικα

G-U Magyaror­szág Kft.

GTC BosniaBos­nian

GU Građevinski okovi d.o.o.