Στη διεύθυνση service.g-u.com θα βρείτε τις υπηρεσίες στις οποίες έχετε πρόσβαση με τα στοιχεία πρόσβασης.

service.g-u.com

Εγγραφή

Θέλετε να χρησιμοποιήσετε κάποια από τις υπηρεσίες μας; Εγγραφείτε στη διεύθυνση

service.g-u.com

Όροι χρήσης για λήψεις

1. Στην περιοχή λήψεων υπάρχουν περιεχόμενα που έχουν συνταχθεί από τον όμιλο εταιρειών Gretsch­-Unitas. Το σύνολο του υλικού, που διατίθεται για λήψη, υπόκειται στη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύεται από το γερμανικό και διεθνές δίκαιο σημάτων, πνευματικής ιδιοκτησίας και βάσεων δεδομένων.

Τα δεδομένα που διατίθενται για λήψη από τον όμιλο εταιρειών Gretsch­-Unitas υπόκεινται στο δικαίωμα χρήσης της Gretsch­-Unitas ή των δικαιοπαρόχων της. Πέραν των αναφερόμενων χρήσεων, ο χρήστης δεν λαμβάνει κανένα δικαίωμα στα περιεχόμενα.

Δεν επιτρέπεται η διενέργεια τροποποιήσεων οποιασδήποτε μορφής, ούτε τέτοιων στη χρωματική διαμόρφωση του φωτογραφικού υλικού ή των δεδομένων. Απαγορεύεται η διάδοση ξένων ή επιβλαβών προς τα προϊόντα περιεχομένων, σε συνδυασμό με ή σε περίπτωση δημοσίευσης ή παραχώρησης των μη τροποποιημένων αρχείων.

2. Οι πληροφορίες, τα φυλλάδια, οι κατάλογοι και άλλα αρχεία, τα οποία διαθέτει για λήψη ο όμιλος εταιρειών Gretsch­-Unitas, επιτρέπεται να εκτυπώνονται, όχι όμως να τροποποιείται το περιεχόμενό τους. Απαγορεύεται η αποθήκευση, η ανατύπωση ή η με άλλο τρόπο χρήση μεμονωμένων σελίδων, εικόνων ή κειμένων. Τα δεδομένα επιτρέπεται να κοινοποιούνται σε μη τροποποιημένη μορφή. Απαγορεύεται η πώληση.

3. Παρόλο που οι παρεχόμενες λήψεις έχουν ελεγχθεί για ιούς, δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως η προσβολή από την ύπαρξη σχετικού κακόβουλου κώδικα. Ο χρήστης πρέπει επομένως να ελέγχει κατά τη λήψη εκ νέου για ιούς.

Για τη λήψη ισχύουν οι όροι λήψης της εταιρείας μας, τους οποίους αποδέχεστε για τη λήψη.