Gru­pacija podu­zeća Gretsch­-Unitas

Gru­pacija podu­zeća Gretsch­-Unitas sastoji se od više od 50 druš­tava za pro­izvodnju i dis­tribuciju u više od 35 zemalja. Pod međuna­r­odno vodećim markama GU (građevinski okovi), BKS (brave, sus­tavi zak­ljučavanja) i FERCO (građevinski okovi) nudi vam "prednost sa sus­tavom".

Pro­izvodimo i dis­tri­bui­ramo otprilike 30.000 artikala iz područja tehnike pro­zora i vrata, automatskih sus­tava ulaznih vrata te sus­tava za upra­vljanje objektima koji se bez pro­blema mogu međus­obno kombini­rati. S oko 3.700 zapo­s­le­nika i tra­dicijom duljom od 100 godina gru­pacija GU ne razvija samo pojedi­načne pro­izvode nego i individualna cje­lokupna rješenja za velike pro­jekte. Zajedno s arhitektima, pro­jekt­antima te pro­izvođačima sus­tava pro­fila stva­raju se usklađeni spojevi vizionarske arhitekture i inova­tivne tehnike.

Obi­teljsko podu­zeće koje je 1907. osnovao Viktor Gretsch­ danas vode braća Julius i Michael von Resch.

Prisutni diljem svijeta

50 druš­tava za pro­izvodnju i dis­tribuciju gru­pacije GU nalazi se u više od 35 zemalja svijeta. Na sljedećoj stra­nici nalazi se pre­gled pojedinih druš­tava s detaljnim informacijama za kon­takt.

Brojevi, podatci, činjenice

U ovoj ćete rubrici na jednom mjestu naći sve važne brojeve, podatke i činjenice o gru­paciji podu­zeća Gretsch­-Unitas.

Povijest

Ovdje vas očekuju najvažnije postaje naše uzbudljive povijesti podu­zeća, dulje od jednog stoljeća.


X
Dokumenti za preuzimanje
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018
Naziv Veličina datoteke Preuzimanje
Imagebroschüre_05-2016_HRV 8,0 MB Preuzimanje