Usluge dostupne s vašom prijavom odmah ćete naći na

service.g-u.com

Registriraj se

Želite li iskoristiti neku od naših usluga? Registrirajte se na

service.g-u.com

Functional facades
<br />Uncompromising system solutionsGU house entrance door concept – the house entrance door package with VdS certificationRetrofittable security – made easy! With tested products of the GU groupixalo – the electronic locking system
<br />Barrier-free construction –
<br />Universal solutions for greater convenienceMotor-driven shoot-bolt locks – for 2-leaf escape doorsThe electronic SE locking system
<br />Identifying – Locking – Organising

Dobro došli

Gretsch­-Unitas je nakon više od 100 usp­ješnih godina jedan od vodećih ponuđača tehnike pro­zora i vrata, automatskih sus­tava ulaznih vrata te sus­tava za upra­vljanje objektima. Kod nas ćete naći opsežan, kompletan asortiman okova za pro­zore za obi­teljske kuće pa sve do sus­tava za upra­vljanje zgradama. Možete nam se javiti i ako vam je pot­reban dava­telj cijelih sus­tava ili cer­ti­fici­ranje za oznaku CE.

AKTUALNO
AKTUALNO
TISAK
TISAK
ARHITEKTI I PROJEKTANTI
ARHITEKTI I PRO­JEKT­ANTI
PREUZIMANJA
PREUZIMANJA
KARIJERA
KARIJERA
REFERENCE
REFERENCE

X
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019