Sus­tavi automatskih ulaznih vrata

Lijepo je što vas zanima naša bogata ponuda automatskih vrata i stak­lenih kliznih stijenki za gotovo sva područja primjene. Za što god da se odlučite – mi ćemo vam pružiti podršku s našom poz­natom sveo­b­uhvatnom uslugom: od crteža speci­fičnih za objekt preko mon­taže i puštanja u rad pa sve do vrlo ras­pro­st­ranjene mreže servisa.

Klizna vrata

Osim naših pro­kušanih kliznih vrata nudimo vam ver­zije za krila mase do 200 kg, tele­s­kopske varijante te kružna i kutna klizna vrata. Sva se otva­raju i zatva­raju jed­nako brzo kao i pouzdano.

Pogoni za zaokretna vrata

Ako želite automa­tiz­i­rati zaokretna vrata, na pravom ste mjestu. S našim pogonima za zaokretna vrata automa­tiz­irat ćete svoja vanjska, unutarnja ili pro­tupožarna i protudimna vrata. Time je posvuda omogućena gradnja bez zapreka.

Roti­rajuća vrata

Izrađujemo optimalna roti­rajuća vrata prema vašim individualnim željama: često je riječ o ručnim ili automatskim roti­rajućim vratima u finom okviru alumi­nijske kon­strukcije, kod rep­rezenta­tivnih ulaza riječ je o pot­puno ostak­ljenoj ver­ziji, a u slučaju visoke frekvencije pro­laska o pro­st­r­anim roti­rajućim vratima.

Pojedi­načni kontroli­rani ulaz

Regulacija pristupa na teren podu­zeća ili upra­vljanje velikog broja osoba u uređene staze: GU Automatic nudi prik­ladno i vizu­alno ugodno rješenje za sve pot­rebe.

Stak­lene klizne pregrade

S našim stak­lenim kliznim pregradama postići ćete trans­parentnost i razdvajanje u jed­nakoj mjeri. Ručno pomični ele­menti i ele­menti s motornim pogonom nude vam sve mogućnosti.


X
Dokumenti za preuzimanje
Impressionen von der Fensterbau 2018
Impressionen von der Fensterbau 2018
Naziv Veličina datoteke Preuzimanje
Systèmes automatiques pour portes d'entrée – Programme général 2,4 MB Preuzimanje
Termékkínálat: AUTOMATA BEJÁRATI RENDSZEREK 2,3 MB Preuzimanje
Imagebroschüre_05-2016_HRV 8,0 MB Preuzimanje
Termékkínálat 6,4 MB Preuzimanje
Pogon za klizna automatska vrata GS-100 1,2 MB Preuzimanje
Naziv Veličina datoteke Preuzimanje
Uvjerenje: compactMaster CM | econoMaster EM | heavyMaster HM | GS-100 833,2 KB Preuzimanje
Uvjerenje: compactMaster CM-F | heavyMaster HM-F 836,7 KB Preuzimanje
Uvjerenje: compactMaster CM-F | heavyMaster HM-F | econoMaster EM-F | HM-F FT 1,2 MB Preuzimanje
Uvjerenje: compactMaster CMR/CMR-F 834,3 KB Preuzimanje
Uvjerenje: compactMaster CMT | CMT-F 838,0 KB Preuzimanje
Uvjerenje: compactMaster CMW/CMW-F 814,4 KB Preuzimanje
Uvjerenje: econoMaster EMT/EMT-F | compactMaster CMT/CMT-F 1,2 MB Preuzimanje
Uvjerenje: shopMaster GSW-M | shopMaster GSW-A 829,9 KB Preuzimanje
Uvjerenje: sustav automatskih sigurnosnih vrtećih vrata / GSI 815,5 KB Preuzimanje
Uvjerenje: sustav standardnih vrtećih vrata s pogonom / GRA 829,9 KB Preuzimanje
Uvjerenje: sustav vrtećih vrata / GGG / GGR 820,0 KB Preuzimanje
GU d.o.o.

Mi smo poduzeće ovlašteno za ugradnju, puštanje u rad i održavanje GU sustava automatskih ulaznih vrata.

Kao njihov proizvođač te servis i služba za korisnike vlastitim školovanim osobljem osiguravamo dobavljivost, rad i sigurnost vaših uređaja po najpovoljnijim cijenama.

Kontakt (Hrvatska):
Tel: +385 47 649 210
E-pošta: servis(at)g-u.hr

više informacija