Ablakva­sa­latok

A GU-nál megkap min­dent, ami az ablakok és ter­as­zajtók mozgatásához vagy biztosításához szükséges. Minden tok-ala­panyaghoz és minden bes­zerelési jelleghez. Ehhez jön még az összes fontos tartozék – és termés­ze­tesen közis­merten jó szervizünk.

Hom­lokzat vasa­latok

A világ nagyváro­saiban folyamatosan épülnek új, magas lakóházak számos funkcióval ren­del­kező üve­ghom­lokz­a­tokkal és a legmagasabb szintű igénye­knek is megfelelő forma­tervezéssel. A Gretsch­-Unitas egyedi hom­lokzati megoldásokkal segít biztosí­tani a szellős térérzetet.

Bukó-nyíló vasa­latok

A Gretsch­-Unitas váll­a­latcso­port az ablak- és ajtóva­sa­latok egyik nemzetközi pia­cvezetőjeként hozzáértő partner a bukó-nyíló vasa­latok terül­etén. A GU a bukó-nyíló vasa­la­tokkal komplett, univer­zálisan alkalmazható, eszté­tikus megoldásokat kínál.

Párhuzamos toló-bukó vasa­latok

Párhuzamos toló-bukó vasa­la­taink nagy súlyok esetén is játékosan könnyű, pontos működést gar­antálnak – az innovatív futókocsi-tech­nológia és az új bejáró kanyar alapján.

Párhuzamos toló vasa­latok

Már a vasa­lat­rend­szer funkciójával is gar­antált az ajtó biz­tonságos és szakszerű kezelése és átjárása. A hibás kezelés ennél a rend­szernél kizárt.

Harmo­nika vasa­latok

GU harmo­nika vasa­la­tokat az összes szokásos fa-, műanyag-, fa-alumínium- és alumínium­profilhoz kap. Sémánként legfeljebb hét behajtó szár­nyat kapcsolhat össze és kényel­mesen nyithat ki. Az aka­dály­mentes padló összeköt­tetések kerekítik le a pro­gramot.

Emelő-toló vasa­latok

A GU emelő-toló vasa­latai fából vagy műanyagból kés­zült ablakokhoz és ter­as­zajtókhoz ugyanúgy használhatók, mint a fémhez. Emellett különleges megoldás a réss­zellőz­tetéshez, megfelelő küs­zöbök és opcionális sebe­sségkorlátozó is vár Önre.

Billenőva­sa­latok

Billenő­ab­lakokhoz a GU-nál kapja az ideális vasa­la­tokat: öt csava­ro­zható vagy bemar­ható billenőcsapágy és a keret anyagához optimálisan illes­zkedő központi zárak fedezik az összes szokásos alkalmazás igényét – különleges formátumokban is.

Forgó­ablak vasa­latok

Minden itt van, amire szüksége van: két váltócsapágy biz­tonságos, beállít­ható szár­nyfékkel és optimálisan a kere­tanyaghoz illes­zkedő központi zársz­er­kezet. A forgó­ablak vagy a forgóajtó működ­tetése az oldalsó vagy az alsó szár­ny­profilnál történhet.

Kilincsek

Világos forma­ki­al­akítás az egész házban – az ablakkilincstől a ter­as­z­elemek kilinc­sein és kes­keny keret garnitúrákon át az ajtókilincsig. Az univer­zális alkalmazás bármely épül­ettípusban lehe­tséges.

Felülvilágító nyitórend­szerek

A GU felülvilágító nyitórend­szereivel a nehezen hozzáférhető műanyag, fa vagy fém felülvilágítókat mozgat­hatja. Különösen kedvező költségű, mert Ön egy motorral több szár­nyat is vezérelhet.

RWA / NRWG és szellőzőrend­szerek

A GU füst- és hőelvezető rend­szerei egyéni és az igénye­knek megfelelő megoldást nyújt­anak a biz­tonságos és gyors füst­men­tesítéshez tűz esetén. A napi szellőz­tetésről elektromo­toros meghajtó- és nyitórend­szerek gondo­skodnak.

Manu­ális szellőz­tető rend­szerek

Az egészséges helyiségklíma a higiénia és a jó közérzet alapja. A GU-cso­port ablaks­zellőzői segí­tenek Önnek a pára és a penészképződés megaka­dály­ozására. Ön ezeket az adottságokat egyedileg testre szabhatja.

Padlóküs­zöbök

Ezzel takaríthat meg igazából fűtési energiát ter­as­zajtóknál és nagy toló­eleme­knél: termi­kusan leválasztott küs­zöbök CE-tanúsítással új építésre vagy felújításra és szinte minden pro­filrend­szerhez.

Építési vasalat tartozék

A rögzítéstől az üve­gezésig, az alumínium ablakpárkánytól az esővédő sínig: itt kiváló minőségű termékeket talál ablakok és ablakva­sa­latok gyártásához és bes­zereléséhez.


X
Imagefilm
Imagefilm
Nyelv: angol
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019