Ajtóva­sa­latok

A komfortos és biz­tonságos ajtóműköd­tetés érdekében a GU-cso­port min­dent nyújt, ami a funkciók zavartalan együttjátékához szükséges: nagy termékválasztékot, műszaki innovációt, kiváló minőséget és átfogó szervizt. Ide tartozik termés­ze­tesen a szakmai tanácsadás is – nehéz fel­adat esetén elegendő egy telefon, és máris felhasználhatja segítségünket.

Bevésőzárak

A menekülőajtók EN 179 / EN 1125 szer­inti pánikzárától a DIN 18251-nek megfelelő egy­szerű bevésőzárig: itt megkapja a megfelelő zárat gyakor­la­tilag bármely alkalmazási esetre.

Többpontos ajtózárak

GU többpontos ajtózárak a többs­zörös biz­tonság érdekében! Ennyire egy­szerű, ha bejá­rati vagy hom­lokzati ajtajaira "biz­tonságot" szeretne szerelni: teljesen mindegy, hogy fa-, acél, alumínium vagy műanyag ajtóról van szó – a SECURY többpontos ajtózárakkal a kiindulási helyzetének megfelelő biz­tonsági rend­szerhez jut.

Zár­rend­szerek

Füg­getlenül attól, hogy modern zár­rend­szert tervez vagy egyetlen ajtót kíván biztosí­tani, a BKS zár­rend­szerei mindig megfelelnek. A mecha­nikus, mecha­tro­nikus vagy elek­tro­nikus cil­inderek ill. azok kombinációi egy rend­szeren belül egyedi, gazdaságos, komfortos megoldásokat eredményeznek.

Ajtóva­sa­latok

Fa-, acél-, alumínium-, vagy műanyagajtójához nagy számban talál ajtókilincset, rúdfogantyút és nyomórudat. Menekülőajtókhoz ill. védőva­sa­latként lakás bejá­rati és objektajtókhoz is.

Ajtócsukó

A GU ajtócsukóival minden lehetőség nyitva áll – a különböző beállítási lehetősége­knek és záróerő-nagyságoknak kös­zön­hetően. Egyébként rögzítőrend­szereket is talál itt, amelyek nyitva tartják ajtóit és csak tűz esetén csukják be őket automa­ti­kusan.

Elektromos ajtónyitó

A GU elektromos ajtónyitó sor­oz­atánál néhány alka­trésszel képes az összes szokásos kivitel létre­h­ozására. Ez megfelelő szinte minden pro­filrend­szernél – sőt kimarás nélkül is a pro­filél mentén.

Menekülőajtó rend­szer megoldások

Olyan menekülőajtó rend­szert keres, ame­lynek kompo­nensei egymásra vannak han­golva, könnyen szerelhető és üzembe vehető? Üdvözöljük a GU-cso­portnál és pánikzárjai­nknál, menekülőajtó-vezérlés­ein­knél, elektromos retesz­ein­knél és menekülőút-tolóajtóinknál.

Belép­tető rend­szerek

Legyen szó akár személyelválasztásról egy ajtó előtt, vagy nagy objektben belép­tetésről ajtók százaival: a GU-BKS access, GEMOS­ access vagy GEMOS­ access compact eszközökkel a legjobban van felszerelve.

Építési vasalat tartozék

Az automa­tika-ajtótömíté­sektől az üve­gezés­tech­nikáig, az építési vegyi termékektől az ajtópán­tokig: itt minőségi termékeket talál az építkezéshez és az ajtók, ajtóva­sa­latok bes­zereléséhez.

Padlóküs­zöbök

Ezzel a bejá­rati ajtóknál valóban megt­akarít fűtő­en­ergiát: hő szempontjából elkülöní­tett padlóküs­zöbök az új építéshez és felújításhoz, és szinte minden pro­filrend­szerhez.


X
Imagefilm
Imagefilm
Nyelv: angol
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019