Automa­tikus bejá­rati rend­szerek

Kös­zönjük, hogy érdeklődik automa­tikus ajtóinkra és a szinte minden terül­eten alkalmazható üveg tolóajtókra vonatkozó átfogó ajánlatunk iránt. Bármelyik mellett dönt – mi támogatjuk az ismert teljes körű szervizünkkel: a objektumspeci­fikus rajzoktól a szerelésen és üzembe helyezésen keres­ztül egészen a szervizhálózatig.

Tolóajtók

A bevált tolóajtóinkon kívül kínáljuk a maximum 200 kg-os tömegű nagy szár­nysúlyú változ­atot, a teles­zkópos változ­a­tokat, valamint a körtoló- és saroktolóajtókat. Minden nyitás és zárás ugyanolyan gyors és megbízható.

Nyílóajtó mozgató

Ha automa­ti­kusra akar átalakí­tani egy nyílóajtót, akkor ez a megfelelő megoldás. A nyílóajtó megoldá­sai­nkkal automa­tizálja a külső, belső vagy tűz- és füstgátló ajtóit. Ezáltal min­denhol lehe­tséges az aka­dály­mentes kial­akítás.

Forgóajtók

Egyéni igényeinek megfel­elően gyártjuk az optimális megoldást jel­entő forgóajtót: A kézzel vagy automa­ti­kusan vezérelt forgóajtó leggya­kr­abban vék­ony­tokos alumínium kon­strukciójú, rep­rezentatív bejá­ra­toknál üve­gajtós változatú, míg nagy személyi for­galom esetén nagyterű forgóajtó.

Biz­tonsági személybelép­tetés

A váll­altépületi belép­tető rend­szerek szabály­ozást vagy nagy tömeg esetén mega­dott utakra terelést végeznek: a GU Automatic minden igényt kielégítő és tets­zetős megjelenésű megoldást kínál.

Üveg tolófalak

Az üveg tolófa­lai­nkkal egyaránt eléri az átlát­hatóságot és elválasztást. Mind a kézzel eltolható, mind a motoros mozgatású elemek sok lehetőséget kínálnak a számára.


X
Letöltés
Imagefilm
Imagefilm
Nyelv: angol
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Megnevezés fájlméret Letöltés
DTN 80 nyílóajtó automatika 1,9 MB Letöltés
Termékkínálat: tolóajtók, nyílóajtó automatikák,forgóajtók, eltolható üvegfalak 10,0 MB Letöltés
GS-100 tolóajtó meghajtás 1,1 MB Letöltés