Az Ön belépésével elérhető szolgáltatásokat azonnal megtalálja a service.g-u.com-on

service.g-u.com

Regisztráció

Szeretné használni a szolgáltatásainkat? Kérem, regisztráljon a service.g-u.com-on

service.g-u.com

Letölté­sekre vonatkozó használati feltételek

1. A Gretsch­-Unitas által készí­tett tartalmak találhatóak a letöltési terül­eten. Val­a­mennyi letöltés céljából ren­del­kezésre bocsátott anyag szerzői jogvéd­elem alatt áll, valamint a német és nemzetközi védjegy-, szerzői és adatvédelmi jog is védi azokat.

A Gretsch­-Unitas váll­a­latcso­port által letöltésre ren­del­kezésre bocsátott adatok a Gretsch­-Unitas vagy a licencadói használati jogának a hatálya alá tartoznak. A fenti használati jogon túl­menően a felhasználó nem ren­del­kezik a tartalmakra vonatkozó további joggal.

A képek és adatok színsémáját is beleértve, nem végezhető semmiféle változtatás azokon. Nem enge­délyezett a termékkel kapcso­latban nem áll vagy a terméket rossz színben feltün­tető tartalmak terjes­ztése a változ­atlan fájlok közzétételekor vagy azok továb­badása esetén.

2. A Gretsch­-Unitas váll­a­latcso­port által letöltés céljából ren­del­kezésre bocsátott információk, prospektusok, katalógusok és más fájlok kin­yomtat­hatóak, de nem változtat­ható meg a tartalmuk. Nem men­thetőek el, nem repro­dukálhatóak és más módon sem használhatóak fel külön az egyes oldalak, fényképek vagy szövegek. Változ­atlan formában továb­badhatóak a fájlok. Nem enge­délyezett az értékesítésük.

3. Bár végeztünk a letöltésre ren­del­kezésre bocsátott fájlok esetében víruskeresést, azonban száz százalékig nem zár­ható ki a vírusok jelenléte miatt történő károkozás. Ezért arra kérjük a felhasználót, hogy letöltéskor végezzen víruskeresést.

A letöltés által elfogadja a letöltésre vonatkozó használati felté­tel­einket.