Az Ön belépésével elérhető szolgáltatásokat azonnal megtalálja a service.g-u.com-on

service.g-u.com

Regisztráció

Szeretné használni a szolgáltatásainkat? Kérem, regisztráljon a service.g-u.com-on

service.g-u.com

Építészek & tervezők

Objekt­tanácsadás építészek, szak­tervezők, épít­tetők és főváll­alkozók számára

Több mint egy évszázada fogl­alkozunk olyan termékekkel és tech­nológiákkal, amelyeket a legtöbb ember ma egészen magától értetődően és nap mint nap kezel, és amelyek komplex jel­entőségét általában nem is tudatosítja. Fejles­ztőként és gyártóként aján­lunk Önöknek rend­szermegoldásokat a nyílászárók nyitására és mozgatására, zárására és retes­zelésére, valamint a működő és biz­tonságos épül­etfe­lügyelet számára.

 

Ezt kínáljuk Önöknek az objekt­tanácsadás keretében
Kívánságra Önökkel közösen készítünk az összes szükséges funkció megál­lapításától az ügyfe­lüknek való átadásig terjedő egyéni összkoncepciót. Ennek során figy­elembe vesszük a sza­ki­pari tevéke­ny­ségek közötti átmene­teket is.

Termés­ze­tesen előkészítjük az objektfüggő rajzokat, ajtójegyzékeket, tervezési segéd­le­teket és szükség esetén a kábelezési rajzokat az Önök számára. Konkurráló köve­te­lmények esetén segítünk az optimális megoldás megtalálásában. Ha szükséges, az objekt számára egyéni, testresz­a­bott megoldásokat vagy speciális kon­strukciókat is kifejles­ztünk.°

Segítjük napi munkáját
A releváns szabván­yokról és irányelvekről ugyanúgy tájékoztatjuk, mint az innovatív termékekről és arról, mit jel­en­tenek ezek a tervezés és megvalósítás folyamatában. Ezen kívül számos tan­folyamot kíná­lunk, amelyeket nálunk, vagy az Önök irodájában tart­hatunk meg.

Mivel az épít­tetők legszívesebben az objekten győződnek meg a funkciókról, valamint a megoldások minőségéről, megszervezzük és leb­on­yolítjuk a teljes minta­bemutatót az objekten és kérésre különböző változ­a­tokat és funkciókat ismer­te­tünk. Alter­natívaként meg­tek­in­thetik az egész világon meglévő referencia­objek­teket. Kapcso­latt­artó partner­eink 35 országban állnak ren­del­kezésükre.


X
Imagefilm
Imagefilm
Nyelv: angol
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019

Személyes tanácsadás / Információk
Támogatást kér a tervezésben, részletes információt kíván vagy meg szeretne győződni termékeink minőségéről?

Lépjen egy­szerűen kapcso­latba az Ön számára illetékes objekt­tanácsadóval, vagy kérje a tervezői box megküldését.

A kapcsolati űrlaphoz