Szolgál­tatás

Szívesen segítünk!

Amire szüksége van, azt itt megtalálja: árlistáktól kezdve szoft­ver­pro­gramokig, kockáz­atértékeléstől CE licencelési feltételekig. Csak nyugo­dtan nézzen körül.

Letöltések

Itt tartjuk letöltésre kész áll­apotban az aktuális információkat – prospektusoktól és katalógusoktól kezdve a tanúsítván­yokig illetve karbantartási, ápolási és kezelési útmutatókig.

Építési termékekről szóló irányelv / CPR

E terül­eten állnak azon doku­men­tumok ren­del­kezésére, melyek termékeinknek az Építési termék ren­delet szer­inti teljesítménynyi­latkoza­tait tartalmazzák.

Műszaki rajzok

Itt van lehetőség CAD-rajzai­nknak hálózati kapcso­laton keres­ztüli meg­tek­intésére és kényel­mesen a számítógépére való letöltésére. A keresési funkcióinkkal – kategóriánkénti és szabadon választott szöve alapján keresés – találja meg gyorsan és könnyen, amit keres.

Szoftver

Itt talál egy áttek­intést a szoft­ver­megoldá­sai­nkról és hálózati plat­formjai­nkról, melyek a min­dennapi munkát támogatják és hozzájárulnak a üzleti folyamatai optimalizálásához.

Licencek & CE

A GU fából kés­zült ajtó és ter­as­zajtó rend­szerek szállítója – és GU ügyfélként egynapos tan­folyamon való részvétel után az EN 14351-1 terméksz­abvány szerint jel­ölheti a termékeit, saját vizsgál­tatás nélkül.


X
Imagefilm
Imagefilm
Nyelv: angol
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019