Jutik­li­niai įėjimo šliuzai

Jutik­li­niai įėjimo šliuzai – tai aukšči­ausio lygio, patogios nau­doti, didelio pra­laidumo ir rep­rezentaty­vios išvaizdos asmenų pri­eigos kontrolinės sis­temos.Kiekvi­enoje juo­s­toje yra įrengta po aštuonis šviesos barjerus, kuriuos naudojant stebima patalpa, užkertamas kelias neteisėtam patekimui ir užti­krinama bekon­taktė, patogi pri­eiga.

Priekinėje ir užpakalinėje šliuzų korpuso pusėje yra sumon­tuoti tra­pecijos formos statramsčiai, kuriuose įrengti kor­telių skai­tytuvai ir praleidimo indika­to­riai. Galima įsigyti abiejų jutik­linių įėjimo šliuzų „DOU“ mode­lius, kuriuos galima jungti į šliuzų grupes.

Galimi modeliai:

Jutiklinis įėjimo šliuzas „GU-DF 550“

Jutiklinis įėjimo šliuzas „GU-DF 550“ Jutik­linis įėjimo šliuzas „GU-DF 550“ – bekon­taktei, patogiai pri­eigai ir lanksčiam naudojimui. Pro ėjimo kryptimi atve­r­iamas sukamąsias varčias užti­krinamas didelis pra­laidumo dažnis. Šliuzas gali būti naudojamas tiek atvirų, tiek uždarų varčių eksploa­tavimo režimu.

Jutiklinis įėjimo šliuzas „GU-LI 550“

Jutiklinis įėjimo šliuzas „GU-LI 550“ Varikliu varomas jutik­linis įėjimo šliuzas „GU-LI 550“ puikiai atrodo, pro jį žmonės gali greičiau pra­eiti, jo slanki­ojančios durys yra aukštos, todėl per jas negalima per­lipti.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti