Portali­niai tur­nik­etai

„GU“ įmonių grupė siūlo platų varikliu varomų portalinių tur­niketų modelių ir kon­figūracijų asorti­mentą, patenkin­antį kiekvieno kli­ento poreikius lauke mon­tuojamų asmenų pri­eigos kontrolės sis­temų sri­tyje: portali­niai tur­nik­etai tinka ir gamykloms, ir pramogų objektams, ir stadio­nams, ir perėjimams iš pas­tatų į požemines automobilių stovėjimo aikšteles. Patikimi stand­ar­ti­niai moduliai kartu su įvai­riais stogų ir apšvietimo vari­an­tais sėkmingai naudojami tiek statant naujus pas­tatus, tiek renovuojant senus. Visų „GU“ įmonių grupės portalinių tur­niketų svirtys yra sujungtos 120° kampu, todėl pro juos patogu įeiti, asmenys saugiai atski­riami.

Galimi modeliai:

Portalinis turniketas „GU-EHE 120“

Portalinis turniketas „GU-EHE 120“ Varikliu varomas portalinis tur­nik­etas „GU-EHE 120“ su kryžmėmis ir užtvaro grotelėmis iš nerūdijančio plieno puikiai tinka atvi­rose gamyklų pri­ei­gose, stadionuose ir perėjimuose iš požeminių automobilių stovėjimo aikštelių į pas­tatus. Jo kon­strukcija maža, todėl jį galima harmo­ningai inte­gruoti į tvorų sis­temas.

Portalinis turniketas „GU-EHD 120“

Portalinis turniketas „GU-EHD 120“ Varikliu varomas portalinis tur­nik­etas „GU-EHD 120“ yra dvi­gubas portalinio tur­niketo „GU-EHE 120“ modelis. Tiltelis su den­giančio­siomis plokštėmis ir vidu­r­i­nioji dėžė yra karštai cinkuoti ir nudažyti miltel­i­niais dažais. Portalinis tur­nik­etas „GU-EHD 120“ optimaliai tinka naudojimui lauke, ten, kur yra didelis žmonių srautas. Vidu­r­i­niojoje dėžėje galima įrengti kor­telių skai­tytuvus, tele­fons­pynes ir kitas pri­eigos kontrolines sis­temas. Tiltelyje yra įrengta  lengvai prižiūrima valdymo sis­tema.

Portalinis turniketas „GU-BFB 120“

Portalinis turniketas „GU-BFB 120“ Pro varikliu varomą portalinį tur­niketą „GU-BFB 120“ galima įvažiuoti neįgaliųjų vežimėliais, pro jį lengvai telpa vaikiški vežimėliai, bagažas ir dvi­račiai. Kryžmė, fik­savimo kronšteinas, durys ir neju­danti dalis yra pagaminti iš nerūdijančio plieno. Šis portalinis tur­nik­etas ypač gerai tinka atvi­rose gamyklų pri­ei­gose, laisva­laikio objektuose ir perėjimuose iš požeminių automobilių stovėjimo aikštelių į pas­tatus.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti