Suka­mieji kryžmės pavidalo tur­nik­etai

Suka­mieji kryžmės pavidalo tur­nik­etai yra labi­ausiai pap­li­tu­sios pri­eigos kontrolinės sis­temos, kurias galima įvai­riai panau­doti: tiek atskirai, tiek sujungtas į eilę, tiek viduje, tiek ir lauke. Dirbant įprastu režimu elek­trinis stabdys laiko tur­niketo kryžmę užb­lokuotą. Suveikus skai­tytuvo sis­temai arba išjungus stabdį rankiniu būdu, pavyzdžiui, naudojant valdymo skydelį, pro tur­niketą galima įeiti. Pakanka lengvo spu­stelėjimo ir, įsijungus pavarai, galima įeiti. Visus „GU“ įmonių grupės kryžmės pavidalo tur­niketus galima įsigyti kaip trijų svirčių kryžmės pavidalo tur­niketus arba kaip dviejų svirčių kryžmės pavidalo tur­niketus, tinkamus nau­doti lengvai pra­einamuose eva­ku­acijos keliuose.

Galimi modeliai:

Sukamieji kryžmės pavidalo turniketai „GU-MC2“ / „GU-MC3“

Sukamieji kryžmės pavidalo turniketai „GU-MC2“ / „GU-MC3“ Tiems, kas ieško tvirtos kon­strukcijos, aukšto pra­laidumo ir nebrangios asmenų pri­eigos kontrolinės sis­temos, varikliu varomas suka­masis kryžmės pavidalo tur­nik­etas „GU-MC2“ / „GU-MC3“ – puikus pasirinkimas. Šis suka­masis kryžmės pavidalo tur­nik­etas, kurio nerūdijančio plieno korpusas yra su nuožul­niais kampais, tvirtas ir ats­parus vandalizmui, kainuoja nedaug ir yra ypač tinkamas nau­doti pas­tatų, kuriuose gausu žmonių, viduje. Įrengus papil­d­omai pasirenkamą žiemos paketą, jį galima nau­doti ir lauke, net esant ekstre­malioms oro sąlygoms.

Sukamieji kryžmės pavidalo turniketai „GU-MC2 DUO“ / „GU-MC3 DUO“

Sukamieji kryžmės pavidalo turniketai „GU-MC2 DUO“ / „GU-MC3 DUO“ Sukamųjų kryžmės pavidalo tur­niketų „GU-MC2 DUO“ / „GU-MC3 DUO“ kryžmės yra įrengtos abiejose pusėse, todėl jie puikiai tinka kuriant keleto juostų kon­strukcijas, ypač sri­tyse, kur yra didelis žmonių srautas.

Sukamieji kryžmės pavidalo turniketai „GU-MT2 / GU-MT3“

Sukamieji kryžmės pavidalo turniketai „GU-MT2 / GU-MT3“ Varikliu varomų sukamųjų kryžmės pavidalo tur­niketų „GU-MT2 / GU-MT3“ nerūdijančio plieno korpusas yra tvirtas ir vizualiai patrau­klus, jie puikiai tinka kuriant este­tiškos išvaizdos pri­eigos sritis pas­tatų viduje.

Sukamieji kryžmės pavidalo turniketai „GU-CM2“ / „GU-CM3“

Sukamieji kryžmės pavidalo turniketai „GU-CM2“ / „GU-CM3“ Kom­paktiški, varikliu varomi suka­mieji kryžmės pavidalo tur­nik­etai „GU-CM2“ / „GU-CM3“ su oro sąlygoms ats­pariu, miltel­i­niais dažais padengtu korpusu ir inte­gruotu regu­liuojamo aukščio stovu yra ypač gerai tinkami naudojimui lauke. Pasirinktinai galima įsigyti fiks­uoto aukščio tur­niketus su nerūdijančio plieno korpusu, tinkamus nau­doti patalpoje.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti