Ver­tikalieji tur­nik­etai

Aukštos kokybės dizaino, skaidrūs ir tyliai veiki­antys ver­tikalieji tur­nik­etai puikiai tinka rep­rezentaty­viose pas­tatų sri­tyse. Jie ne tik patrau­kliai atrodo, bet ir yra suma­niai val­domi: dirbant įprastu režimu, elek­trinis stabdys laiko tur­niketą užb­lokuotą. Suveikus skai­tytuvo sis­temai arba išjungus stabdį pasirinktinai įrengtu rankiniu valdikliu, pro tur­niketą galima įeiti. Lengvai pastūmus, pavara pradeda sukti tur­niketą.

Galimi modeliai:

Vertikalusis turniketas „GU-GT 1 000“

Vertikalusis turniketas „GU-GT 1 000“ Varikliu varomo, juos­mens aukštį sieki­ančio ver­tikaliojo tur­niketo „GU GT-1 000“ kon­strukcija iš stiklo ir nerūdijančio plieno atrodo ypač sub­tiliai, todėl jis puikiai dera prie rep­rezentaty­vios architektūros. Varčios sujungtos 120° kampu, tur­nik­etas lengvai sukasi, todėl juo nau­dotis labai patogu, o asmenys efektyviai atski­riami.

Vertikalusis turniketas „GA-VA 1 100“

Vertikalusis turniketas „GA-VA 1 100“ Idealiai tinka kaip pri­eigos užtvara ten, kur yra didelis žmonių srautas. Varikliu varomas, juos­mens aukštį sieki­antis ver­tika­lusis tur­nik­etas „GU-VA 1 100“ yra visas pagamintas iš nerūdijančių medžiagų. Tai – tvirtos kon­strukcijos, saugi ir efektyvi asmenų pri­eigos kontrolinė sis­tema, kurios svirtys yra sujungtos 90° kampu.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti