Atida­romųjų durų varik­liai

Bend­rovės „GU Automatic“ atida­romųjų durų varik­liai daž­ni­ausiai naudojami neįgalie­siems asmenims pri­ta­ikytuose sta­tiniuose, kuriuos statant daugi­ausia dėmesio ski­riama patogumui. Atida­romųjų durų varik­lius mon­tuojant prie priešgaisrinių ir nuo dūmų apsaugančių durų, kurios turi būti užda­romos naudojant atit­inkamą jėgą, minėtos durys gali būti lengvai var­st­omos automa­tizuotai. Be to, pasirinkę mūsų tyliai veiki­ančius ir patikimus varik­lius galite automa­tizuoti tra­dicines duris.

Atida­romųjų durų variklis
„DTR“ / „DTR B“

Turint šį variklį, kuris ypač tyliai automa­tiškai atidaro net ir labai sunkias duris, neįgalie­siems asmenims pri­ta­ikytus pas­tatus patogiai statyti galima ir triukšmo poveikiui jau­triose zonose. Naudojant vari­antą „DTR B“, kilus gaisrui vienvėres ir dvivėres duris mecha­niškai uždaro inte­gruota spyruoklė.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti