Atida­romųjų durų variklis „DTR“ / „DTR B“

Varstykite vidaus arba lauko duris, net jei jos yra didelės ir sunkios. Juk variklis „DTR“ veikia itin tyliai ir gali būti naudojamas triukšmui jau­triose zonose.

Priešgaisrinėms durims skirtas vari­antas „DTR B“ yra ser­ti­fikuotas nau­doti priešgaisrinėse duryse, kurių varčios plotis yra iki 1 400 mm.

„DTR“ ir „DTR B“ vari­antas turi trau­kiamą arba spau­džiamą bėgelį ar spau­džiamą žirklių petį, skirtą sąramai uždengti.

Naudojant inte­gruotą užda­rymo eigos regulia­torių dvivėrės durys su anšlagu užda­romos saugiai ir tinkama eilės tvarka.

Bend­rovės „GU“ atida­romųjų durų variklių „DTR“ ir „DTR B“ pra­našumai

  • Tvirtas elektrome­chaninis atida­romųjų durų variklis
  • Veikia ypač tyliai, todėl taip pat tinka nau­doti triukšmui jau­triose zonose
  • „DTR B“ vari­antas tinkamas nau­doti priešgaisrinėse duryse
    (pri­t­rau­kiklio dydis atit­inka EN4 – EN6)
  • Inte­gruotas mechaninis užda­rymo eigos regulia­to­rius, skirtas nau­doti dvivėrėse duryse
  • Įjungiama apsaugos nuo vėjo slėgio funkcija
  • Atida­rymo stumtelėjus arba silpnai patraukus funkcija
  • Tipinį patvir­tinimo ser­ti­fikatą vadovaujantis stand­artu DIN 18650 ir EN 16005 išdavė Vokie­tijos techn­inių apžiūrų aso­ciacija „TÜV“

Gaminių požymiai ir techn­i­niai duo­menys

Variklio tipas„DTR“„DTR B“

Atida­rymas

elektrome­chaninis

Rakinimo būdas

elektrome­chaninis ir spyruoklės jėga

Atida­rymo kampas

maks. 115°

Naudojimas

Priešgaisrinės ir nuo dūmų apsaugančios durys
vienvėrės durys
dvivėrės durys
Ver­sija
Spau­džiama (bėgelis arba žirklių petys)
Trau­kiama (bėgelis)
Mat­menys (plotis x aukštis x gylis)
vienvėrės durys780 x 85 x 124 mm
dvivėrės durysAtstumas iki vyrių x 108 x 126 mm

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
DIN 18650 – automatinės durų sistemosEN 16005: Mechanizuotos įėjimo durų sąrankos. Naudojimo sauga. Reikalavimai ir bandymo metodai