Karuselinės durys

Nesvarbu, ką pasirink­site – dideliems objektams skirtas ar stand­ar­tines karuselines duris, galite tikėtis aukšči­au­sios bend­rovės „GU Automatic“ gaminių kokybės ir pati­krintos saugos. Jei norite įrengti vizualiai patrauklų ir nuo skersvėjo apsaugotą įėjimą su karuselinėmis durimis, siūlome Jums individualaus pro­jek­tavimo paslaugas.

Stand­ar­tinės karuselinės durys „GRA“

Nesvarbu, kokį durų vari­antą pasirink­site – val­domas ran­komis ar automa­tines – naudodami įvai­rias kon­strukcijas ir pasirinkę skir­tingą įrangą galite rasti individualių dizaino ir kon­strukcinių sprendimų.

Vien­tiso stiklo karuselinės durys „GGG“

Šios vien­tiso stiklo karuselinės durys, kurios sukon­struotos iš plonų pro­filių ir stik­linio stogo, puikiai tinka prie stik­linio fasado. Net ir automa­tinis šių durų vari­antas užti­krina geri­ausią matomumą, nes jų variklis mon­tuojamas grindyse.

Dideliems objektams skirtos karuselinės durys „GGR“

Tai – automa­tinė įėjimo sis­tema, skirta nau­doti pas­tatuose, kuriuose lan­kosi daug žmonių, taip pat su prekių, vaikiškais arba invalidų vežimėliais. Prireikus arba ava­riniu atveju galima greitai atlenkti tvirtas šių durų varčias.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
Karuselines durys 1,6 MB Atsiųsti