Dideliems objektams skirtos karuselinės durys „GGR“

Šios elegan­tiškos, energiją tau­pančios durys puikiai tiks eva­ku­ac­i­niams keliams bei įėjimams, pro kuriuos į pas­tatą patenka dideli lankytojų srautai, įrengti. Pro šias įėjimo sis­temas patogu bei saugu patekti su prekių, vaikiškais ir invalidų vežimėliais. Naudojant trivėres ir keturvėres duris, kiekviena varčia yra padal­inta į dvi dalis, kurios veikiant įpra­stai fiks­uojamos elektroma­gne­tais. Kilus gaisrui, dingus elek­tros srovei arba įjungus ava­rinį jungiklį prie vidu­rinės kolonos sumon­tuotos besisukančios varčios atb­lokuojamos ir gali būti atlenkiamos eva­ku­acijos kryptimi. Kad­angi šios durys yra didelių mat­menų, jos val­domos automa­tiškai ir jų sauga pagal galiojantį stand­artą DIN 18650 užti­krinama ant varčių įren­giant juo­stas su apsaugi­niais kon­tak­tais, nuo sus­idūrimo apsaugančius davik­lius bei davik­lius būgno kolo­noje.

Bend­rovės „GU“ dideliems objektams skirtų karuselinių durų „GGR“ privalumai

     

  • Idealiai tinka objektams, kuriuose lan­kosi dideli žmonių srautai
  • Daug vietos, pavyzdžiui, prekių, vaikiškiems arba invalidų vežimėliams
  • Skirtos nau­doti eva­ku­acijos keliuose, nes turi atlenkiamas varčias
  • Rankinio rakinimo naktį užraktas
  • Durų varčių užraktas su stryp­inėmis spynomis arba naktį užrak­inti skirtas užraktas
  •  

Techn­i­niai duo­menys

Dideliems objektams skirtos karuselinės durys „GGR“
Vidinis skersmuo3600 – 6200 mm
Stogo aukštis500–800 mm
Durų varčių skai­čiustrivėrės arba keturvėrės
Rankinio rakinimo naktį užraktas

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
Karuselines durys 1,6 MB Atsiųsti
DIN 18650 – automatinės durų sistemos