Vien­tiso stiklo karuselinės durys „GGG“

Geri­ausias matomumas ir rep­rezen­tuojantis modernaus stik­linio fasado įėjimo vaizdas – visa tai Jums siūlo bend­rovė „GU Automatic“ pri­statydama vien­tiso stiklo karuselines duris. Minėtos savybės užti­kri­namos naudojant itin ploną pro­filį ir automa­tinių vien­tiso stiklo durų variklį, kuris mon­tuojamas grindyse. Mes pasi­ruošę greitai įgyvend­inti Jūsų pageid­avimus, pavyzdžiui, pagaminti duris su sulank­st­o­momis varčiomis, skirtas nau­doti vasarą, arba įrengti automa­tinį užraktą durims naktį užrak­inti. Ir pusiau automa­tinės, ir automa­tinės karuselinės durys turi Vokie­tijos techn­inių apžiūrų aso­ciacijos „TÜV“ išduotą tipinį pati­krinimo ser­ti­fikatą, atit­inkantį stand­artą DIN 18650, bei atit­inka naujausių teisės aktų bei stand­artų rei­ka­lavimus.

Bend­rovės „GU“ vien­tiso stiklo karuselinių durų „GGG“ privalumai

     

  • Minimali pro­filinė kon­strukcija
  • Stik­linis kryžminis suka­masis mecha­nizmas su plonu aliuminio rėmu
  • Sulankstymo mecha­nizmas, skirtas nau­doti vasarą
  • Automa­tinio arba rankinio rakinimo naktį užraktas
  • Kryžminio durų mecha­nizmo užraktas – elektrome­chaninis ir (arba) mechaninis su stryp­inėmis spynomis
  • Atida­rymo stumtelėjus arba silpnai patraukus funkcija
  •  

Techn­i­niai duo­menys

Vien­tiso stiklo karuselinės durys „GGG“
Vidinis skersmuo1800 – 3000 mm
Stik­linis stogas16 mm
Durų varčių skai­čiustrivėrės arba keturvėrės
Rankinio rakinimo naktį užraktas
Automa­tinio rakinimo naktį užraktas

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
Karuselines durys 1,6 MB Atsiųsti
DIN 18650 – automatinės durų sistemos