Stik­linės stum­domo­sios sienos

Pasirinkę bend­rovės „GU Automatic“ stik­lines stum­domąsias sienų sis­temas galė­site atskirti erdves ir įgyvend­inti individualaus fasado koncepciją prekybos pasažuose. Atskiri ele­mentai gali būti stum­domi ran­komis arba automa­tiškai.

Stik­linių stum­domųjų sienų sis­tema „shopMaster GSW-M“

Šios stik­linės stum­domo­sios sienos puikiai tinka įvai­riems lengvai pas­lenka­miems įėjimams įrengti. Kombinuodami įvai­rius apkaustus galite įrengti daug vari­antų, pvz., besisukančią varčią su BKS eva­ku­acine spyna.

Stik­linių stum­domųjų sienų sis­tema „shopMaster GSW-A“

Automa­tinė stik­linių stum­domųjų sienų sis­tema yra itin patogi. Pavie­niai ele­mentai gali būti stum­domi iš pra­dinės nišos, o galinę nišą galima automa­tiškai užb­lokuoti.


X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti