Stik­linė stum­domoji siena „shopMaster GSW-M“

Pasirinkę šią stik­linių stum­domųjų sienų sis­temą galė­site atskirti erdves ir įgyvend­inti individualaus fasado koncepciją prekybos pasažuose. Atsižvelgiant į pas­tato įrangą, ši sis­tema gali būti plokščia, išgaubta arba seg­men­tinio tipo. Ele­mentai gali būti lanksčiai išdė­stomi ran­komis grindyse neįren­giant krei­pia­mojo bėgelio. Dėl kom­paktiškos kon­strukcijos nereikia daug vietos atrami­niam bėge­liui ir statymo nišoms įrengti. Kad būtų galima užti­krinti patikimą ir sklandų ele­mentų veikimą atida­rant ir užda­rant, stum­domojoje sis­temoje sumon­tuoti aukštos kokybės rutuli­niai guoliai. Įvai­rius įėjimus galė­site įrengti pasirinkę, pavyzdžiui, atida­romas stum­domąsias varčias su patogiais durų pri­t­rau­kik­liais.

Bend­rovės „GU“ stik­linės stum­domo­sios sienos „shopMaster GSW-M“ privalumai

     

  • Modulinė kon­strukcija su iš anksto paruoš­tais funkci­niais ele­men­tais
  • Atida­roma varčia gali būti kombinuojama su „PRIME OFFICE“ serijos užraktu
  • Su aukštos kokybės plas­tikine danga padengta stum­domąja sis­tema, kurioje inte­gruoti rutuli­niai guoliai
  • Naudojant dviejų dalių atraminį bėgelį galima lanksčiai įrengti išgaubimus
  • Grindyse nereikia mon­tuoti vien­tiso krei­pia­mojo bėgelio
  •  

Techn­i­niai duo­menys

„shopMaster GSW-M“
Maks. ele­mento aukštis3 500 mm
Maks. ele­mento plotis1 250 mm
Maks. ele­mento svoris150 kg
Galimas stiklo storis10 arba 12 mm
Krei­pia­mojo bėgelio tipastiesus, kampuotas, seg­men­tinis, išgaubtas

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti