Apvalaus rėmo stum­domo­sios durys
„compactMaster CMR“ ir „compactMaster CMR-F“

Norite turėti Jus rep­rezen­tuojantį įėjimą su visais stum­domųjų durų teikiamais privalumais? Tada apvalaus rėmo stum­domo­sios durys „compactMaster CMR“ ir „compactMaster CMR-F“ yra kaip tik Jūsų lūkesčius atit­inkantis sprendimas. Kad ir ką pasirinktumėte – prie fasado der­ančias iš seg­mentų sumon­tuotas arkos formos, iki 4 000 mm skers­mens pus­apskritimio ar apskritimo formos stum­domąsias duris, šios stum­domo­sios durys optimaliai papildys pas­tato architektūrinį vaizdą. Eva­ku­ac­iniuose ir gelbėjimo keliuose naudojant stum­domąsias duris „CMR-F“ užti­krinamas iki 2 500 mm atida­rytų durų plotis. Varik­liai turi Vokie­tijos techn­inių apžiūrų aso­ciacijos „TÜV“ išduotus tipinius pati­krinimo ser­ti­fikatus, atit­inkančius stand­artą DIN 18650, bei atit­inka naujausių teisės aktų ir stand­artų rei­ka­lavimus.

Bend­rovės „GU“ apvalaus rėmo stum­domųjų durų „compactMaster CMR“ ir „compactMaster CMR-F“ privalumai

  • Per­teklinis pavaros mecha­nizmas („compactMaster CMR-F“) su 2 varik­liais, skirtas nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
  • Tylus veikimas užti­krinamas dėl sumon­tuotų savaime sus­i­re­gu­liuojančių rutulinių guolių (su 4 rit­inėliais kiekvi­enoje stum­domojoje varčioje)
  • Didelis atida­rymo greitis – iki 0,9 m/s
  • Supra­ntamas ir papra­stas valdymas
  • Inte­gruotas važiuoklės užraktas
  • Savaiminio sus­i­re­guliavimo valdymo sis­tema su įvai­riomis prijungimo ir reguliavimo galimybėmis

Techn­i­niai duo­menys

Variklio tipas„compactMaster CMR“„compactMaster CMR-F“
Skirta nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
Variklio aukštis115 mm115 mm
Durų varčios svorismaks. 100 kgmaks. 100 kg
Vidinis įėjimo plotis
vienvėrės
dvivėrės

800 – 1250 mm
800 – 2500 mm

800 – 1250 mm
800 – 2500 mm
Atida­rymo greitismaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
DIN 18650 – automatinės durų sistemosAutSchR – automatinių stumdomųjų durų evakuaciniuose keliuose gairėsTinka naudoti neįgaliesiems asmenims pritaikytų statinių statyboje vadovaujantis standartu DIN 18040