Horizon­taliai stum­domos durys
„compactMaster CM“ ir „compactMaster CM-F WK2“

Naudojant pavaros mecha­nizmą „compactMaster CM WK2“, kurio variklio nomi­nalus aukštis yra tik 100 mm, užti­krinama apsauga nuo įsil­aužimo pagal standarto EN 1627-1630 rei­ka­lavimus. Dėl kom­paktiškos kon­strukcijos ir gaubte inte­gruoto durų pro­filio mecha­nizmas visiškai įsilieja į fasadą. Todėl ši sis­tema puikiai tinka vaistinių, bankų arba juvely­rinių parduotuvių bei optikų statybos sprendimams įgyvend­inti kombinuojant permatomą durų sis­temą ir geresnę apsaugą nuo įsil­aužimo pagal architektūrinius rei­ka­lavimus.

Bend­rovės „GU“ horizon­taliai stum­domų durų „compactMaster CM WK2/CM-F WK2“ privalumai

  • Per­teklinis pavaros mecha­nizmas („compactMaster CM-F WK2“) su 2 varik­liais, skirtas nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
  • Labai tylus veikimas, kurį užti­krina dideli rit­inėliai ir keičiamas, guma dengtas dar­binis paviršius
  • Savaiminio sus­i­re­guliavimo valdymo sis­tema su įvai­riomis prijungimo ir reguliavimo galimybėmis
  • Dėl automa­tinio daugiataškio užrakto (AMV) su 2 rakinimo taškais kiekvi­enoje varčioje užti­krinamas saugumas ir patogumas
  • Dėl pavaros mecha­nizme papil­d­omai sumon­tuotų kompo­nentų užti­krinama apsauga nuo įsil­aužimo
  • Stum­domo­sios varčios stabilizavimas dėl šon­inėse užda­rymo bria­u­nose sumon­tuotų nerūdijančiojo plieno kampainių ir sukabinimo pro­filių
  • Atit­inka RC 2 ats­parumo klasę (pagal standarto EN 1627 ati­tikties len­telę)

Techn­i­niai duo­menys

Variklio tipas„compactMaster
CM WK2“
„compactMaster
CM-F WK2“
Skirta nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
Variklio aukštis100 mm100 mm
Durų varčios svorismaks. 100 kgmaks. 100 kg

Vidinis įėjimo plotis
vienvėrės
dvivėrės


800 – 2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm
Atida­rymo greitismaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
RC 2 klasės patikra atlikta vadovaujantis standartais EN 1627-1630Tinka naudoti neįgaliesiems asmenims pritaikytų statinių statyboje vadovaujantis standartu DIN 18040