Horizon­taliai stum­domos durys
„compactMaster CM“ ir „compactMaster CM-F“

Kom­paktiškas, tik 100 mm nomi­nalaus aukščio variklis beveik įsilieja į fasadą. Variklis inte­gruotas įrėmin­tame viršuti­niame durų varčios pro­filyje ir paslėptas po gaubtu. Durų variklis turi Vokie­tijos techn­inių apžiūrų aso­ciacijos „TÜV“ išduotą tipinį pati­krinimo ser­ti­fikatą, atit­inkantį standarto DIN 18650 rei­ka­lavimus, bei atit­inka naujausių teisės aktų bei stand­artų rei­ka­lavimus. Su juo stum­domo­sios durys atrodo elegan­tiškai, labai dera prie reik­lios architektūros stik­linių fasadų bei pab­rėžiamas jų lengvumas.

Bend­rovės „GU“ horizon­taliai stum­domų durų „compactMaster CM“ ir „compactMaster CM-F“ privalumai

  • Per­teklinis pavaros mecha­nizmas („compactMaster CM-F“) su 2 varik­liais, skirtas nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
  • Labai tylus veikimas, kurį užti­krina dideli rit­inėliai ir keičiamas, guma dengtas dar­binis paviršius
  • Nomi­nalus variklio aukštis 100 mm
  • Didelis atida­rymo greitis – iki 0,9 m/s
  • Supra­ntamas ir papra­stas valdymas
  • Galima pasirinkti duris su važiuoklėje inte­gruotu užraktu arba automa­tiniu daugiataškiu užraktu (AMV)
  • Savaiminio sus­i­re­guliavimo valdymo sis­tema su įvai­riomis prijungimo ir reguliavimo galimybėmis

Techn­i­niai duo­menys

Variklio tipas„compactMaster CM“„compactMaster CM-F“
Skirta nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
Variklio aukštis100 mm100 mm
Durų varčios svorismaks. 100 kgmaks. 100 kg
Vidinis įėjimo plotis
vienvėrės
dvivėrės

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm
Atida­rymo greitismaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
DIN 18650 – automatinės durų sistemosAutSchR – automatinių stumdomųjų durų evakuaciniuose keliuose gairėsTinka naudoti neįgaliesiems asmenims pritaikytų statinių statyboje vadovaujantis standartu DIN 18040