Horizon­taliai stum­domos durys
„econoMaster EM“ ir „econoMaster EM-F“

Eko­no­miškos, patikimos, greitai atsida­r­ančios, tyliai veiki­ančios ir papra­stai mon­tuojamos: šios automa­tinės stum­domo­sios durys tinka visais atvejais. Neatsižvelgiant į tai, kokią sis­temą pasirink­site – su pavaros mecha­nizmu ir stum­domąja varčia, su šon­inėmis dalimis arba viršlangiais, – bend­rovė „GU Automatic“ Jums pageidaujant taip pat siūlo mon­tavimo, paleidimo ir techn­inės priežiūros paslaugas. Puikių atsiliepimų sulau­kusi durų tech­nika su kiekvi­enoje važiuoklėje sumon­tuo­tais 2 rit­inėliais ir vienu priešpriešiniu rit­inėliu užti­krina mažą nusidėvėjimą ir ilgą naudojimo laiką. Be to, varik­liai turi Vokie­tijos techn­inių apžiūrų aso­ciacijos „TÜV“ išduotus tipinius pati­krinimo ser­ti­fikatus, atit­inkančius standarto DIN 18650 rei­ka­lavimus, bei atit­inka naujausių teisės aktų bei stand­artų rei­ka­lavimus.

Bend­rovės „GU“ horizon­taliai stum­domų durų „econoMaster EM“ ir „econoMaster EM-F“ privalumai

  • Per­teklinis pavaros mecha­nizmas („econoMaster EM-F“) su 2 varik­liais, skirtas nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
  • Apgal­votai sukurta, daug kartų išbandyta mechaninė sis­tema
  • Didelis atida­rymo greitis – iki 0,9 m/s
  • Supra­ntamas ir papra­stas valdymas
  • Inte­gruotas važiuoklės užraktas
  • Savaiminio sus­i­re­guliavimo valdymo sis­tema su įvai­riomis prijungimo ir reguliavimo galimybėmis

Techn­i­niai duo­menys

Variklio tipas„econoMaster EM“„econoMaster EM-F“
Skirta nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
Variklio aukštis130 mm130 mm
Durų varčios svorismaks. 130 kgmaks. 130 kg
Vidinis įėjimo plotis
vienvėrės
dvivėrės

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm

800 – 2000 mm
800 – 3000 mm
Atida­rymo greitismaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
DIN 18650 – automatinės durų sistemosTinka naudoti neįgaliesiems asmenims pritaikytų statinių statyboje vadovaujantis standartu DIN 18040