Horizon­taliai stum­domos durys „GS-100“

Pasirinkę šias stum­domąsias duris Jūs gau­nate aukšči­ausią Vokie­tijoje pagaminto gaminio kokybę bei puikų kainos ir funkcio­nalumo santykį. Tai pasiekti mums pavyko sus­ikon­centravus ties svarbi­au­siomis funkcijomis. Naudojant dide­lius rit­inė­lius užti­krinamas tylus veikimas ir ilgas naudojimo laikas. Dėl iš anksto sumon­tuoto pavaros mecha­nizmo mon­tavimo ir techn­inės priežiūros darbai tapo itin efektyvūs. Varik­liai turi Vokie­tijos techn­inių apžiūrų aso­ciacijos „TÜV“ išduotus tipinius pati­krinimo ser­ti­fikatus, atit­inkančius standarto EN 16005 rei­ka­lavimus.

Bend­rovės „GU“ horizon­taliai stum­domų durų „GS-100“ privalumai

  • Greitą mon­tavimą užti­kri­n­antis iš anksto inte­gruotas pavaros mecha­nizmas
  • Didelis atida­rymo greitis – iki 0,9 m/s
  • Supra­ntamas ir papra­stas valdymas
  • Inte­gruotas važiuoklės užraktas
  • Valdymo sis­tema su savaiminio įdiegimo funkcija

Techn­i­niai duo­menys

Variklio tipas„GS-100“
Variklio aukštis130 mm
Maks. durų svoris100 kg
Vidinis įėjimo plotis
vienvėrės
dvivėrės

700 – 1800 mm
900 – 2800 mm
Maks. atsida­rymo greitis0,9 m/s
Patikros ciklų skai­čiusmin. 1 mln.

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
Tinka naudoti neįgaliesiems asmenims pritaikytų statinių statyboje vadovaujantis standartu DIN 18040