Horizon­taliai stum­domos
„heavyMaster HM“ ir „heavyMaster HM-F“

Naudodami stum­domąsias duris „heavy­Mas­ter“ galė­site išsprę­site speci­fines pro­blemas. Didelių mat­menų stum­domąsias varčias, kurios gali sverti iki 200 kg, galima mon­tuoti, pavyzdžiui, kli­nikų rentgeno kabin­etuose, kurių duryse yra sumon­tuotos švino plokštės.

Naudojant variklį „heavy­Mas­ter“ termiškai atskirtų pro­filių sis­temų arba plien­inės stum­domo­sios rėmo varčios juda patikimai ir tyliai.

Varik­liai turi Vokie­tijos techn­inių apžiūrų aso­ciacijos „TÜV“ išduotus tipinius pati­krinimo ser­ti­fikatus, atit­inkančius standarto DIN 18650 rei­ka­lavimus, bei atit­inka naujausių teisės aktų bei stand­artų rei­ka­lavimus.

Bend­rovės „GU“ horizon­taliai stum­domų durų „heavyMaster HM“ ir „heavyMaster HM-F“ privalumai

  • Per­teklinis pavaros mecha­nizmas („heavyMaster HM-F“) su 2 varik­liais, skirtas nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
  • Labai tylus veikimas, kurį užti­krina keičiamas, guma dengtas dar­binis paviršius
  • Supra­ntamas ir papra­stas valdymas
  • Inte­gruotas važiuoklės užraktas
  • Savaiminio sus­i­re­guliavimo valdymo sis­tema su įvai­riomis prijungimo ir reguliavimo galimybėmis

Techn­i­niai duo­menys

Variklio tipas„heavyMaster HM“„heavyMaster HM-F“
Skirta nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
Variklio aukštis130 mm130 mm
Durų varčios svorismaks. 200 kgmaks. 160 kg
Vidinis įėjimo plotis
vienvėrės
dvivėrės

800 – 2000 mm
1000 – 3000 mm

800 – 2000 mm
1000 – 3000 mm
Atida­rymo greitismaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
DIN 18650 – automatinės durų sistemosAutSchR – automatinių stumdomųjų durų evakuaciniuose keliuose gairėsTinka naudoti neįgaliesiems asmenims pritaikytų statinių statyboje vadovaujantis standartu DIN 18040