Pas­tato kampe mon­tuojamos stum­domo­sios durys „compactMaster CMW“ ir „compactMaster CMW-F“

Tai – specialios stum­domo­sios durys, kurias pasirinkę galė­site individualiai kurti įėjimo į pas­tatą zoną. Šioms durims mon­tuoti galite pasirinkti kampą nuo 90° iki 179°. Naudojami apsaugi­niai davik­liai užti­krina pagrindinės užda­rymo bria­unos apsaugą vadovaujantis stand­artu DIN 18650. Durų 100 mm nomi­nalaus aukščio variklis inte­gruotas įrėmin­tame viršuti­niame durų varčios pro­filyje ir paslėptas po gaubtu. Todėl šias pas­tato kampe mon­tuojamas stum­domąsias duris galite lengvai ir optiškai patrau­kliai inte­gruoti į visas apa­tines kon­strukcijas.

Bend­rovės „GU“ pas­tato kampe mon­tuojamų stum­domųjų durų „compactMaster CMW“ ir „compactMaster CMW-F“ privalumai

     

  • Per­teklinis pavaros mecha­nizmas („compactMaster CMW-F“) su 2 varik­liais, skirtas nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
  • Labai tylus veikimas, kurį užti­krina keičiamas, guma dengtas dar­binis paviršius
  • Nomi­nalus variklio aukštis 100 mm
  • Didelis atida­rymo greitis – iki 0,9 m/s
  • Supra­ntamas ir papra­stas valdymas
  • Inte­gruotas važiuoklės užraktas
  • Savaiminio sus­i­re­guliavimo valdymo sis­tema su įvai­riomis prijungimo ir reguliavimo galimybėmis
  •  

Techn­i­niai duo­menys

Variklio tipas„compactMaster CMW“ „compactMaster CMW-F“
Skirta nau­doti eva­ku­ac­iniuose keliuose
Variklio aukštis100 mm100 mm
Durų varčios svorismaks. 100 kgmaks. 100 kg
Vidinis įėjimo plotis
dvivėrės

900 – 2000 mm

900 – 2000 mm
Atida­rymo greitismaks. 0,7 m/smaks. 0,9 m/s

X
Atsisiuntimai
Filmas apie įmonę
Filmas apie įmonę
Kalba: Deutsch
Impressionen von der Bau 2019
Impressionen von der Bau 2019
Pavadinimas Failo dydis Atsiųsti
AUTOMATINĖS ĮĖJIMO SISTEMOS – VISA PROGRAMA 9,9 MB Atsiųsti
DIN 18650 – automatinės durų sistemosAutSchR – automatinių stumdomųjų durų evakuaciniuose keliuose gairėsTinka naudoti neįgaliesiems asmenims pritaikytų statinių statyboje vadovaujantis standartu DIN 18040